Detail předmětu

Praktikum z chemického inženýrství I

FCH-BC_CHI1_PAk. rok: 2021/2022

Chemicko-inženýrské procesy sedimentace, čerpání kapalin, přestupu tepla, stacionárního sušení, mletí, dopravy kapalin v potrubních rozvodech, fluidisace, dopravy práškových materiálů, separace sítováním, separace na vzduchových třidičích, vzduchové chlazení, dvoufázového toku, tlakové filtrace, kavitačních jevů, kinetiky transportu vlhkosti v partikulárních systémech a dynamických účinků proudu plynu ve čtvrtprovozní velikosti zařízení.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní návyky a dovednosti při snímání, zpracování a vyhodnocování procesních dat ve čtvrtprovozní velikosti zařízení;

Prerekvizity

Matematika - základy vektorového, diferenciálního a integrálního počtu; používání programu EXCEL;
Fyzika - základy mechaniky, hydrodynamiky, termodynamiky a difuzních procesů;
Přístrojová technika - základy snímání, přenosu a zpracování dat fyzikálních veličin;

Literatura

Himmelblau D. M. : Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering. Fifth Edition, Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1989. ISBN 0-13-066086-6. (CS)
Leon P. Berton: Chemical Engineering Research Trends , NOVA Publishers, 2007 (CS)
Kohei Ogawa: Chemical Engineering, A New Perspective, Elsevier, 2007 (CS)
Robert H. Perry : Perry's Chemical Engineers' Platinum Edition, McGraw-Hill Professional, 1999 (CS)
Gavin Towler: Chemical Engineering Design, Principles, Practice and Economics of Plant and Process Design, Elsevier 2012, ISBN: 978-0-08-096659-5 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je formou klasifikovaného zápočtu. Hodnocení zápočtem je podmíněno účastí na plném počtu předepsaných měření, znalostí měřené tematiky, schopností orientovat se v procesu měření, samostatností projevenou při vlastním měření, kvalitou a včasností zpracování protokolu měření. Udělení zápočtu je podmíněno též uhrazených škod, ke kterým při měření eventuálně došlo a to v předepsané výši.
Měření v náhradních termínech je možné pouze ve velmi omezeném rozsahu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

0) Zásady bezpečnosti v laboratoři chemického inženýrství;
1) Procesy sedimentace;
2) Čerpání kapalin;
3) Přestup tepla kapalina-kapalina;
4) Stacionární sušení;
5) Míchání;
6) Mletí a Separace práškových materiálů sítováním;
7) Doprava kapalin v potrubních rozvodech;
8) Fluidisace;


Poznámka: Skutečné pořadí měření úloh 1) - 8) pro jednotlivé dvojice studentů určuje vyučující

Cíl

Ověření platnosti teoretických vztahů jednotkových operací Chemického inženýrství na laboratorních zařízeních ve čtvrtprovozní velikosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na předepsané řadě měření, odevzdání protokolů všech měření v předepsané kvalitě.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHMN , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
  obor BPCO_CHM , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_SCH , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný