Detail předmětu

Odborná praxe - PCH

FCH-BC_ODP_PAk. rok: 2021/2022

Odborná praxe v podniku zaměřeném na potravinářské technologie, případně na příbuzné chemické technologie a biotechnologie. Studenti se seznámí s fungováním konkrétního podniku oboru, a to po stránce technologické, řídící nebo vývojové. Poznají význam komunikace a spolupráce při praktické aplikace teoretických poznatků. Předmět je určen především pro studenty s vlastními kontakty na biotechnologické podniky, kde si možnost praxe mohou sami dohodnout..

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Znalost konkrétní výrobní nebo vývojové praxe, technologie v podniku zaměřeném na odpovídající potravinářské, chemické nebo příbuzné výroby.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Cvičení - 6 vyučovacích hodin týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou získání zápočtu je pravidelná docházka do podniku, kde se praxe vykonává, vedení výkazu o provedené práci a dále vypracování prezentace o poznatcích získaných během praxe. Absolvování praxe musí být doloženo potvrzením podniku (může být součástí pracovního výkazu). Je třeba absolvovat praxi v rozsahu 2 týdnů.

Osnovy výuky

Osnova předmětu je určena dohodou fakulty s podnikem, kde bude praxe vykonávána.

Učební cíle

Cílem odborné praxe je, aby si student ověřil své teoretické znalosti získané v průběhu studia a tak byl schopen lépe a rychleji plnit požadavky budoucího zaměstnavatele.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student vypracuje prezentaci o odborné praxi v rozsahu 5 - 10 stran, která může být podkladem pro vypracování bakalářské práce. Student absolvuje odbornou praxi v rozsahu 2 týdnů.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning