Detail předmětu

Chemické procesy v praxi

FCH-BC_CHL1Ak. rok: 2021/2022

Legislativa v oblasti zacházení s chemickými látkami (zákon 356/2003 Sb. O chemických látkách a chemických směsích, zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, včetně doprovodných vyhlášek a nařízení, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ). Bezpečnostní listy, jejich využití pro práci s chemikáliemi. Nakládání s chemickými odpady. Základy první předlékařské pomoci. Pokyny pro zacházení s chemickými látkami na FCH VUT v Brně.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získání poznatků o legislativě v chemii, o zacházení s chemickými látkami a o základech první pomoci, informace o činnosti jednotlivých ústavů na fakultě, propojení získaných informací s aplikační sférou.

Prerekvizity

Vstupním požadavkem je skutečnost, že studenti pracují s chemickými látkami.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou 1 přednášky. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

K udělení zápočtu je nutné absolvovat písemný test z úvodní přednášky týkající se legislativy v oblasti zacházení s chemickými látkami. Minimální počet bodů pro úspěšné absolvovaní předmětu je 13 bodů z celkových 15 bodů. Test je k dispozici na e-learningu.

Osnovy výuky

Přednáška zaměřená na legislativu v oblasti zacházení s chemickými látkami (zákon 356/2003 Sb. O chemických látkách a chemických směsích, zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, včetně doprovodných vyhlášek a nařízení).

Učební cíle

Cílem předmětu je podat základní informace, které se obecně týkají zacházení s chemickými látkami (legislativa, první pomoc, bezpečnostní listy) formou přednášky, dále seznámit studenty s pravidly, která se týkají zacházení s chemickými látkami na FCH VUT.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

K udělení zápočtu je nutné absolvovat test z poznatků vycházejících z úvodní přednášky zaměřené na legislativu v oblasti zacházení s chemickými látkami.

Základní literatura

https://www.vut.cz/elearning/ (CS)
Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích (CS)
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (CS)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (CS)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHMN , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor BPCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor BPCO_CHP , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor