Detail předmětu

Hygiena v potravinářských technologiích

FCH-BC_HYPAk. rok: 2021/2022

Studenti si osvojí základní principy hygienického zpracování potravin. Hlavní náplní předmětu je přehled biologických "nebezpečí", která se mohou vyskytnout při nesprávném (nehygienickém) procesu jejich technologického zpracování.

Výsledky učení předmětu

Získané teoretické znalosti:
- nežádoucí změny potravin a jejich důsledky z hlediska hygienického a zdravotního
- přehled alimentárních onemocnění, jejich příznaky, způsoby přenosu, léčení
Schopnost uplatnit tyto poznatky v potravinářské praxi.

Prerekvizity

Mikrobiologie potravin - růst a množení mikroorganismů v potravinách. Mikrobiální rozklad potravin - fyzikální, chemické a biologické principy ochrany potravin. Chemické složení potravin - přirozené složky potravin (bílkoviny, lipidy, sacharidy).

Doporučená nebo povinná literatura

Vítová, E. Hygiena potravin. FCH VUT v Brně, 2004. (CS)
Lelieveld, H.L.M., Mostert, M.A., Holah, J., White, B. Hygiene in Food Processing. Sawston, Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 2003. 408 pp. ISBN 1-85573-466-4. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Individuální studium. Studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky absolvování zkoušky:
a) písemná část - 10 otázek zaměřených na zvládnutí všech oblastí problematiky hygieny potravin, pochopení vzájemných souvislostí a schopnost aplikace v praxi
b) ústní část- případné doplňující otázky

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Charakteristika a zvláštnosti potravinářského průmyslu
2. Principy nejvýznamnějších potravinářských technologií
3. Hygienická rizika nejvýznamnějších potravinářských technologií
4. Nežádoucí změny v potravinách (plesnivění, hniloba, kvašení, karamelizace, Maillardova reakce, žluknutí tuků, hydrogenace, mechanické nečistoty, škůdci).
5. Přehled onemocnění a otrav z potravin (bakteriální, virová, prionová, plísňová onemocnění a mykotoxiny, parazitární onemocnění).

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy hygienického zacházení s potravinami především během technologického procesu jejich výroby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelné konzultace.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHTPO bakalářský

    specializace PCH , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program BPCP_CHTPO bakalářský

    specializace PCH , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor