Detail předmětu

Oborový ateliér III - Intermédia - letní

FaVU-B3IN-LAk. rok: 2021/2022

V průběhu semestru jsou studenti vedeni k odvaze vystavovat a jinak sdílet svoji práci i mimo bezpečné školní prostředí a konfrontovat ho s širokou veřejností a kritikou. Kromě role umělce se seznamují i s rolí kurátora, která jim umožní nahlédnout lépe jejich perspektivu. Učí se realisticky zhodnotit vlastní možnosti a produkční schopnosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student je schopen práce na společných ateliérových úkolech a je jejich aktivním participantem.

Prerekvizity

Student musí mít absolvovnou ateliérovou zkoušku v předchozím semestru studia a jeho úroveň znalostí odpovídat dvěma rokům studia v bakalářském stupni.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Práce na projektech, exkurze, plénery, individuální prezentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu: min. 2 individuální konzultace s vedoucím pedagogem během semestru, aktivní účast na společných ateliérových projektech. Zkoušku uděluje klauzurní komise při veřejných obhajobách semestrálních prací.

Osnovy výuky

1) Práce s textem
2) Společný obraz
3) Studium měřítka vlastní práce
4) Velký obraz

Učební cíle

Osvojit si technologii studovaného oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

BEY, H. Dočasná autonomní zóna. Praha: Tranzit, 2004
MANOVICH, Lev. The Language of New Media. MIT Press
MARTIN, Agnes. Nezkalená mysl. Praha: Arbor vitae, 2000

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.