Detail předmětu

Pozemní stavitelství 4 (APS)

FAST-BHA043Ak. rok: 2020/2021

Předmět přímo navazuje na předmět Pozemní stavitelství 3. Tématem předmětu je nadzemní obalový plášť budovy, tedy vnější stěny a střecha. V první části semestru se budou přednášet ploché a šikmé střechy. U šikmých střech bude kladen důraz na nosné konstrukce tradičních vaznicových krovů i krovů moderních (hambalkových, prostých soustav krokevních apod.). Dále bude věnována pozornost skladbám střešních plášťů šikmých střech nad vytápěnými prostory se základním přehledem nejpouživatelnějších krytin. U plochých střech se budou přednášet základní konstrukční i materiálové principy střech jednoplášťových a dvouplášťových. Součástí přednášek o jednotlivých typech střech bude také výklad klempířských konstrukcí. Druhá část semestru se bude týkat obvodových plášťů, tedy fasád občanských i průmyslových budov. Probírány budou způsoby zabezpečení tepelné izolace fasád ve formě jednoplášťových homogenních, jednoplášťových sendvičových a dvouplášťových konstrukcí a ve formě lehkých obvodových plášťů. Současně bude výklad zaměřen také na výplně otvorů stěnového obvodového pláště, tj. na okna a vnější dveře.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen zpracovat návrh řešení konstrukcí zastřešení budov, obvodových stěn, oken, dveří i vrat v obvodových stěnách a střešních oken.

Prerekvizity

V předmětu student získává nové a prohlubuje stávající znalosti v oboru pozemní stavitelství. Předpokládá se proto, že student má základní znalosti z pozemního stavitelství, stavebních materiálů, fyziky a deskriptivní geometrie.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Obalové konstrukce budovy – pojmy, terminologie, funkce, okrajové podmínky návrhu, zatížení, základní konstrukční principy. Úvod do zastřešení budov.
2. Zastřešení budov – rozdělení střech, hlavní konstrukční součásti, způsoby jejich odvodnění. Ploché střechy jednoplášťové – principy návrhu, specifika odvodnění, materiálové varianty jednotlivých vrstev.
3. Ploché střechy jednoplášťové – konstrukční varianty (tj. s klasickým uspořádáním, obrácené, kombinované, kompaktní), provozní střechy (tj. vegetační a pochozí), bezpečnost při užívání střech.
4. Ploché střechy dvouplášťové – konstrukční principy návrhu, specifika odvodnění, materiálové varianty, vrstvy střešního pláště, návrh způsobu větrání střechy. Příhradové vazníky.
5. Konstrukce krovů – rozdělení, tesařské spoje, základní typy plných vazeb. Krovy vaznicových soustav - řešení u valby a u štítu, konstrukce pultových střech. Moderní hambalkové a prosté krokevní soustavy.
6. Skladby zateplených střešních plášťů nad využívaným podkrovím.
7. Klempířské práce stavební. Detaily provádění plochých střech.
8. Základní typy nejpoužívanějších střešních krytin, zásady návrhu a použití. Detaily provádění šikmých střech.
9. Stěnový obvodový plášť – zásady řešení jednoplášťových dvouvrstvých a sendvičových stěnových konstrukcí s vnějším (případně i vnitřním) zateplením. ETICS – materiály a technologie aplikace vnějšího zateplení (kotvení, lepení, povrchové úpravy). Zásady řešení dvouplášťových sendvičových stěnových konstrukcí s vnějším zateplením.
10. Stěnový obvodový plášť – zásady řešení a materiálové varianty jednoplášťových homogenních konstrukcí. Výplně otvorů stěnového obvodového pláště: okna – varianty a materiálová řešení.
11. Výplně otvorů stěnového obvodového pláště: okna – požadavky na zabudování. Vnější dveře a vrata -varianty, materiálová řešení, požadavky na zabudování. Způsoby osazení výplní otvorů. Střešní okna.
12. Lehké obvodové pláště – použití, konstrukční a materiálové typy, kotvení.
13. Závěrečná přednáška, pokyny ke zkoušce.

Cíl

Získání základních znalostí z oblasti konstrukcí zastřešení, obvodových stěn budov, oken, dveří a vrat v obvodových stěnách, oken ve střechách budov, osvojení si teoretických i funkčních souvislostí k získání potřebných dovedností a schopností pro navrhování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Obalové konstrukce budovy – pojmy, terminologie, funkce, okrajové podmínky návrhu, zatížení, základní konstrukční principy. Úvod do zastřešení budov. 2. Zastřešení budov – rozdělení střech, hlavní konstrukční součásti, způsoby jejich odvodnění. Ploché střechy jednoplášťové – principy návrhu, specifika odvodnění, materiálové varianty jednotlivých vrstev. 3. Ploché střechy jednoplášťové – konstrukční varianty (tj. s klasickým uspořádáním, obrácené, kombinované, kompaktní), provozní střechy (tj. vegetační a pochozí), bezpečnost při užívání střech. 4. Ploché střechy dvouplášťové – konstrukční principy návrhu, specifika odvodnění, materiálové varianty, vrstvy střešního pláště, návrh způsobu větrání střechy. Příhradové vazníky. 5. Konstrukce krovů – rozdělení, tesařské spoje, základní typy plných vazeb. Krovy vaznicových soustav - řešení u valby a u štítu, konstrukce pultových střech. Moderní hambalkové a prosté krokevní soustavy. 6. Skladby zateplených střešních plášťů nad využívaným podkrovím. 7. Klempířské práce stavební. Detaily provádění plochých střech. 8. Základní typy nejpoužívanějších střešních krytin, zásady návrhu a použití. Detaily provádění šikmých střech. 9. Stěnový obvodový plášť – zásady řešení jednoplášťových dvouvrstvých a sendvičových stěnových konstrukcí s vnějším (případně i vnitřním) zateplením. ETICS – materiály a technologie aplikace vnějšího zateplení (kotvení, lepení, povrchové úpravy). Zásady řešení dvouplášťových sendvičových stěnových konstrukcí s vnějším zateplením. 10. Stěnový obvodový plášť – zásady řešení a materiálové varianty jednoplášťových homogenních konstrukcí. Výplně otvorů stěnového obvodového pláště: okna – varianty a materiálová řešení. 11. Výplně otvorů stěnového obvodového pláště: okna – požadavky na zabudování. Vnější dveře a vrata -varianty, materiálová řešení, požadavky na zabudování. Způsoby osazení výplní otvorů. Střešní okna. 12. Lehké obvodové pláště – použití, konstrukční a materiálové typy, kotvení. 13. Závěrečná přednáška, pokyny ke zkoušce.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení, podmínky udělení zápočtu. Zadání individuálního podkladu pro semestrální práci, návrh konstrukce stropu nad posledním podlažím bytového domu. 2. Teoretické řešení odvodnění střech, variantní návrh. 3. Návrh konstrukce jednoplášťové ploché střechy. Návrh a posouzení skladby střechy, návrh dimenze odvodnění střechy. 4. Návrh konstrukce dvouplášťové ploché střechy. Návrh a posouzení skladby střechy, návrh dimenze odvodnění střechy, návrh větracích otvorů dvouplášťové ploché střechy. 5. Návrh konstrukce krovu šikmé střechy, volba vhodného řešení pro vybudování obytného podkroví. 6. Návrh a posouzení skladeb obytného podkroví. Výkres řezu obytným podkrovím. 7. Komplexní řešení detailů provedení navržených plochých střech, tj. jednoplášťové ploché střechy / dvouplášťové ploché střechy. 8. Komplexní řešení detailů provedení navržené šikmé střechy. 9. Návrh a posouzení skladby obvodové stěny. 10. Návrh řešení průčelních fasád - technické pohledy. 11. Návrh vhodné konstrukce okna, detaily způsobu provedení. 12. Konzultační hodina. 13. Odevzdání semestrální práce, udělení zápočtu.