Detail předmětu

Experimentárium

FA-XPR-NAk. rok: 2020/2021

Testování digitálních a spekulativních strategií na vybraná témata. Rozšíření repertoáru architektonických přístupů a digitálních dovedností. Na témata z různých přírodovědných domén bude aplikována důkladná analýza, která bude představena z architektonického pohledu. Následně bude zvolena architektonická strategie k interpretaci a artikulaci problému. Je možné uvažovat témata z biologie, sociologie, hudebních a výtvarných věd, např. výzkum růstu buněk, hudebních struktur a podobně. Díky těmto strategiím bude možné porozumět architektonickým fenoménům a rozvinout strategické a metodologické myšlení.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny předmětů nástroje.

Zajišťuje ústav

Ústav experimentální tvorby (UET)

Doporučená nebo povinná literatura

Manuel De Landa. A thousand years of nonlinear history. Zone books, 1997. (EN)
Sanford Kwinter. Far from Equilibrium. New York, 2008. (EN)
Patrik Schumacher. Autopoesis of Architecture, I, II. London: Wiley, 2010. (EN)
Peter Eisenman. Inside Out. Yale Univeristy press, 2004. (EN)
Mario Carpo : The Second Digital Turn: Design Beyond Intelligence, the MIT Press ,2017 (EN)
https://www.rhino3d.com/download/Rhino/4.0/EssentialMathematics (EN)

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocena je odevzdaná seminární práce a její závěrečná prezentace.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu, ukázky možných interpretací a modelů simulací přírodních fenoménů
2. Úvod do analýzy problémů, abstrakce, syntaxe a dekódování
3. Interpretace, úvod do diagramatického myšlení, diagram
4. Filozofické prostředí v navrhování, problémy vědění
5. Propojení analytického modelu a filozofického konstruktu
6. Platformy uvažování a jejich interpretace do simulačních a generativních modelů
7. Sestavení digitálních modelů a simulací
8. Komplexní metody optimalizace, genetické algoritmy a machine learning
9. Vizualizace dat a jejich další interpretace
10. Aplikace digitálního modelu na vlastní projekt
11. Rozvinutí možností optimalizace a úprav vlastního projektu
12. Aplikace optimalizace pomocí genetických algoritmů na vlastní projekt a vizualizace dat
13. Závěrečná prezentace seminárních prací

Cíl

Rozšíření kompetencí a znalostí architekta v navrhování s ohledem na integraci bottom up systémů a přírodních fenoménů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast ve cvičeních, účast na 3 společných prezentacích, odevzdání seminární práce a její závěrečná prezentace.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor