Detail předmětu

Applied Computer Technology

FEKT-MPA-APTAk. rok: 2021/2022

Zásady a příklady řešení problémů s využitím aplikované počítačové techniky. Přehled a uplatnění aplikace IT prostředků. Získání přehledu a nosných teoretických a praktických dovedností v aplikované počítačové technice.

Výsledky učení předmětu

Znalosti: přehled aktivit, které jsou podporovány aplikovanou počítačovou technikou a znalost souvisejících aspektů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Newby, T., Stepich, D. Legman, J.-Russell, J.: Instructional Technology for Teaching and Learning: Designing Instruction, Integrating Computers, and Using Media. Prentice Hall, 2000. ISBN: 0-13-914052-2 (EN)
Mendenhall, W., Bever, R., J., Beaver, B., M.: Introduction to probability and statistics: metric version. 15 edition. Boston: Cengage, 2018. ISBN 978-0-357-11446-9. (EN)
Brase, Ch., H., Brase, C., P.: Statistics: concepts and methods. 10th ed. Boston: Brooks/Cole, c2012. ISBN 978-1-111-57004-0. (EN)
Diggle, P., Chetwynd, A.: Statistics and scientific method: an introduction for students and researchers. Oxford: Oxford University Press, c2011. ISBN 978-0-19-954318-2. (EN)
Daim, T., U.: Technology development: multidimensional review for engineering and technology managers. Cham: Springer, c2014. Innovation, Technology, and Knowledge Management. ISBN 978-3-319-05650-0. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Max. 70 bodů průběžná práce v semestru, 30 bodů závěrečný test.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Představení, přehled a rozbor aplikací podporovaných počítačovou technikou
2. Počítačová podpora kreativního myšlení a řešení problémů
3. Počítačový software, licenční politika a typy sofwarových licencí, právní aspekty počítačových aplikací, autorský zákon a počítačové programy
4. Tvorba a příprava prezentací s podporou počítačových aplikací
5. Grafické editory, grafické standardy a počítačová animace
6. Počítačová podpora měření a sběru dat
7. Počítačová podpora třídění a zpracování dat
8. Počítačová podpora jakosti a plánování výroby
9. Práce s daty a databázemi, publikování dat z databází
10. Počítačová podpora plánování experimentu
11. Inženýrské aplikace, grafická a numerická analýza dat
12. Webové prezentace, webdesign a webová grafika
13. Aplikace v oblasti sítí a internetu, počítačová infiltrace

Cíl

Cílem kursu je seznámit studenty s aplikacemi počítačové techniky v různých aplikačních oblastech inženýrských činností.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-MEL magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
  • Program MPAD-MEL magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor