Detail předmětu

Palubní soustavy letadel

FSI-9PSLAk. rok: 2020/2021

Palubní soustavy letadel, vývoj a dnešní stav. Charakteristika jednotlivých typů palubních soustav, požadavky předpisů. Možnosti modelování vlivu konstrukčních a provozních parametrů na dynamické vlastnosti prvků a soustav. Hodnocení spolehlivosti palubních soustav. Vývoj prediktivních metod analýzy spolehlivosti, výhled do budoucna. Možnosti metod sledování spolehlivosti s ohledem na zvýšení bezpečnosti leteckého provozu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent kurzu získá znalosti a zkušenosti z oblasti konstrukce a provozu palubních soustav letadel.

Prerekvizity

Znalosti základních zákonů hydrodynamiky, elektrotechniky, automatické regulace, informatiky a programování.

Doporučená nebo povinná literatura

I. Moir, A. Seabridge: Aircraft Systems, John Wiley & Sons, 2008.
I. Moir, A.Seabridge: Design and development of aircraft systems, AIAA, 2004.
Holub R., Vintr Z.: Základy spolehlivosti. VA v Brně, Brno 2002
Nepraž F. a kol.: Modelování systémů s hydraulickými mechanismy. Bosch Rexroth, Brno 2002.
Moir, Seabridge: Civil Avionics Systems, ISBN: 978-1-118-34180-3.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Pochopit a u ústní zkoušky prokázat získané znalosti.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem kurzu je rozšířit znalosti získané v předmětech Palubní soustavy letadel I a II v oblast modelování dynamických vlastností prvků a soustav, možnostech prediktivních metod analýzy spolehlivosti a vyhodnocování provozních a experimentálních dat ke zvýšení bezpečnosti leteckého provozu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Samostudium vybraných kapitol s konzultacemi.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-KPI-P doktorský, 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Hydraulické soustavy letadel.
2. Palivové soustavy letadel.
3. Elektrické soustavy.
4. Soustavy řízení.
5. Soustavy klimatizace a přetlakování.
6. Protinámrazové systémy. Protipožární soustavy.
7. Avionické soustavy, letové a navigační přístroje.
8. Automatické řízení letu.
9. Spolehlivost palubních soustav, požadavky předpisů, prediktivní analýzy.
10. Vyhodnocování provozních a experimentálních dat, výpočtové postupy.