Detail předmětu

Technologie výroby letadel I

FSI-OT1Ak. rok: 2020/2021

Předmět Technologie výroby letadel I seznamuje studenty se základními technologickými metodami a postupy, uplatňovanými v letecké výrobě. Jsou rozebrány možnosti a postupy tepelného zpracování lehkých slitin a ocelí. Výroba dílců letadel plošným a objemovým tvářením pevným a nepevným nástrojem. Technologie výroby kompozitních a sendvičových konstrukcí. Nýtování leteckých konstrukcí.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti, potřebné pro variantní posouzení vhodných technologických metod, technologičnosti konstrukce a pro zpracování rámcových technologických postupů tepelného zpracování, plošného a objemového tváření, spojování, výroby kompozitových a sendvičových dílů.

Prerekvizity

Základní poznatky o struktuře, fázových přeměnách a vlastnostech kovových konstrukčních materiálů. Základní technologické metody a principy zpracování kovových materiálů - tepelné zpracování, tváření.

Doporučená nebo povinná literatura

Abibov,A.L.: Technologija samoletostrojenija, , 0 (RU)
Žák,J.-Samek,R.-Bumbálek,B.: Speciální letecké technologie I,VUT Brno,1990
Metals Handbook, Volume 14: Forming and forging, ASM International (EN)
Flaška,M.-Růžička,A.-Štekner,B.: Speciální letecké technologie, , 0
Smith, Z.: Advanced Composite Techniques, Aeronautical Press, NAPA, California 2005, ISBN 0-9642828-4-4
Metals Handbook Vol.2, Heat treating cleaning and finishing.
Metals Handbook Volume 14,Forming and forging, ASM International
Metals Handbook Volume 21, Composite Materials, ASM International
Baker,A.: Composite materials for aircraft structures, AIAA 2004, Reston. (EN)
Strong, A.B.: Fundamentals of composites manufacturing, SME Michigan, ISBN 89-60496 (EN)
Mazumdar,S.K.: Composite manufacturing, CRC Press, 2002, ISBN 0-8493-0585-3.
ASM Handbook Vol.04 Heat Treating (EN)
F.C.Campbell: Manufacturing Technology for Aerospace Structural Materials. Elsevier, 2006. ISBN-13: 978-1-85-617495-4. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou k udělení zápočtu je 90% účast na cvičeních. Dále je třeba předložit zkompletovaná a dopracovaná výpočtová cvičení. Získání zápočtu je podmínkou připuštění ke zkoušce. Zkouška je písemná.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Technologie výroby letadel I je seznámit studenty se zvláštnosmi letecké výroby a technologickými metodami a postupy, jejichž znalost je nezbytná pro specialisty ve stavbě letadlové techniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro studenty jsou povinná všechna cvičení. Ve vyjímečných a odůvodněných případech lze cvičení nahradit zpracováním náhradního zadání.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-LKT-P magisterský navazující

    specializace STL , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Aspekty a specifika výroby letadel
2. Technologie tepelného zpracování lehkých slitin
3. Technologie zušlechťování leteckých ocelí
4. Tvařitelnost leteckých materiálů, příprava polotovarů pro tváření
5. Výroba dílců ohýbáním a tažením pevným a nepevným nástrojem
6. Výroba dílců radiálním vypínáním, tlačením a nekonvenčními postupy
7. Výroba dílců draku z profilů a trubek
8. Výroba dílců draku protlačováním a kováním
9. Výroba kompozitních konstrukcí
10.Výroba kompozitních konstrukcí
11.Výroba sendvičových konstrukcí
12.Druhy a materiály leteckých nýtů
13.Metody nýtování

Laboratorní cvičení

2 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

12.Pevnost nýtového spoje s plnými nýty
13.Pevnost nýtového spoje s trnovými nýty

Cvičení

11 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Postup tepelného zpracování dané hliníkové letecké součásti
2. Postup tepelného zpracování dané hliníkové letecké součásti
3. Optimalizace zušlechťování leteckých ocelí
4. Tvařitelnost leteckých kovových materiálů
5. Postup a podmínky ohýbání daného dílce
6. Technologický postup výroby dílce nepevným nástrojem
7. Technologický postup výroby dílce nepevným nástrojem
8. Mezní deformace při výrobě dílců z profilů a trubek
9. Hliníkový zápustkový výkovek
10.Obrábění a tvarování sendvičových panelů
11.Návrh nýtového spoje

eLearning