Detail předmětu

Diplomový projekt (M-STL)

FSI-OD5Ak. rok: 2020/2021

Získání informací o systémovém přístupu k realizaci diplomového projektu, k jeho obsahové, strukturní a formální stránce, a o způsobu obhajoby diplomového projektu.

Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Charakteristiky a členění vědeckých prací. Charakteristiky diplomového projektu. Přístupy a metody k řešení problémů. Obsahová stránka diplomového projektu. Formální a jazyková stránka diplomového projektu. Obhajoba diplomového projektu.

Prerekvizity

Základní znalosti projektování letadel.

Doporučená nebo povinná literatura

Daněk, V.: Projektování letadel, Brno 1991. (CS)
Literatura je stanovena s ohledem na zadání projektu.
Literature is specified with respect to the project assignment.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování diplomové práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Individuální pohovor s každým posluchačem o jeho diplomovém projektu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Výuka má za cíl pomoci studentům na vysoké odborné úrovni vypracovat diplomový projekt a obhájit ho. Jsou seznámeni s metodologií a technikou vědeckého bádání, s realizací rešeršních činností, s obsahovou a formální stránkou diplomové práce a technických zpráv.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast je nutná na prvním cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STL , 2. ročník, letní semestr, 12 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Po úvodním seznámení s obsahem předmětu budou studenti pracovat samostatně s případnými konzultacemi s vedoucími diplomového projektu nebo s garantem předmětu.

eLearning