Detail předmětu

Geodézie 3

FAST-BEA010Ak. rok: 2020/2021

Teoretický základ a využití transformací v rovině a prostoru. Trigonometrické měření převýšení. Centrace měřených směrů a délek. Princip, měření a zpracování GNSS observací (GPS, GLONASS a další). Speciální směrová měření – gyroskopická a magnetická měření. Zaměření podzemního vedení a objektů včetně případného vyhledání podzemního vedení.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student získá přehled o problematice transformací, orientaci geodetických sítí, gyroskopických a magnetických měření a základy metod kosmické geodézie.

Prerekvizity

Standardní znalost matematiky, geometrie a fyziky. Zvládnutí základních technologií geodetických měření a výpočtů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Trigonometrická nivelace. Geometrická nivelace (přesná, velmi přesná a zvlášť přesná nivelace).
2. Transformace pravoúhlých rovinných souřadnic v geodézii.Výpočet parametrů transformace vyrovnáním MNČ.
3. Shodnostní, podobnostní, afinní a projektivní transformace. Korekce transformovaných souřadnic váženými průměry
4. Tranformace prostorových praovůhlých souřadnic. Rotační matice. Výpočet parametrů vyrovnáním MNČ
5. Základy GNSS - GPS, GLONASS a další.
6. Signály GNSS, navigační zpráva, korekce měření.
7. Rovnice kódového a fázového měření. Rešení autonomního určení polohy
8. Diferencování a lineární kombinace kódových a fázových měření - princip a účel
9. Systémy diferenčního GNSS, aplikace GNSS
10. Vybrané metody směrové orientace - gyroskopická měření. Převod azimutu na směrník.
11. Vybrané metody směrové orientace - magnetická měření.
12. Vyhledání bodu o známých souřadnicích v terénu.
13. Další vývoj technologií v geodézii.

Cíl

Získání přehledu o problematice transformací. Základy měření a orientace geodetických sítí. Gyroskopická a magnetická měření. Základy metod kosmické geodézie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-GK bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor