Detail předmětu

Rozpočty ve stavebnictví

FAST-BVA024Ak. rok: 2020/2021

Cenová tvorba ve stavební výrobě. Kalkulace nákladů pro cenovou tvorbu stavebních prací a stavebních objektů. Náklady a kalkulace. Kalkulační techniky a metody. Cenové kalkulace stavebních prací, metody. Výpočet objemu režií a zisku. Softwarová podpora kalkulací a výpočtů.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Prerekvizity

Konstrukce a technologie staveb a stavebních prací, orientace v rozpočtových nákladech stavby.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Ceny a náklady v životním cyklu stavebního díla. Klasifikace stavebních děl.
2. Metody tvorby ceny v jednotlivých etapách. Software pro rozpočtování a kalkulace.
3. Propočty, rozpočty a kalkulace ve výstavbě. Technické a oceňovací podklady.
4. Podrobný položkový rozpočet stavebního objektu. Pravidla sestavení. Třídění prací.
5. Sestavení výkazu výměr. Způsoby měření stavebních konstrukcí a prací. Specifika.
6. Ocenění výkazu výměr katalogovými cenami. Sestavení položkového rozpočtu.
7. Náklady. Klasifikace nákladů. Kalkulace v ekonomickém systému podniku.
8. Kalkulační techniky. Přirážková kalkulace.
9. Kalkulační metody. Absorpční kalkulace. Neabsorpční kalkulace.
10. Kalkulace katalogové ceny stavební práce. Rozbor kalkulace. Kalkulace podnikové ceny stavební práce. Kalkulační podklady.
11. Kalkulace podnikové ceny stavební práce. Kalkulace nákladů, zisku a rizika. Cenová a nákladová analýza zakázky. Cenový a nákladový management.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor