Detail předmětu

Odborný projekt 2

FAST-BHA037Ak. rok: 2020/2021

Předmět seznámí studenty s aktuální anglickou odbornou terminologií v těchto oblastech:
- rekonstrukce pozemních staveb
- požární bezpečnost pozemních staveb
- stavební fyzika

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Prerekvizity

Znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B1 (podle Společného evropského referenčního rámce). Orientace v české odborné terminologii v oblastech rekonstrukcí pozemních staveb, stavební fyziky a technických zařízení budov.

Jazyk výuky

čeština

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor