Detail předmětu

Specializovaný seminář

FAST-BHA034Ak. rok: 2020/2021

Cílem předmětu je příprava studenta na samostatnou práci. Studenti se naučí nacházet souvislosti mezi dílčími znalostmi získanými z jednotlivých předmětů. Výsledkem je schopnost studenta zpracovat návrh konceptu budovy po stránce konstrukční, materiálové, energetické, s vazbou na technické zařízení budov. Obsahem předmětu je vypracování projektové dokumentace zadaného objektu. Výstupem je projektová dokumentace návrhu novostavby samostatného rodinného domu s provozovnou včetně koncepce technického zařízení budovy.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Prerekvizity

Předpokládá se, že student má na začátku předmětu znalosti z předmětů pozemního stavitelství, nauka o budovách, počítačová grafiky a technologického zařízení budov. Současně se předpokládá doplnění a aplikace znalostí z požární bezpečnosti staveb a znalost základů konstruktivní geometrie, stavební mechaniky, statiky stavebních konstrukcí, pružnosti a pevnosti, mechaniky zemin, zakládání staveb a navrhování betonových, kovových a dřevěných konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor