Detail předmětu

Dřevěné konstrukce

FAST-BOA018Ak. rok: 2020/2021

Student se naučí a zvládne základní principy a metody navrhování nosných prvků dřevěných konstrukcí a dále základy navrhování vybraných typů konstrukčních systémů, jako jsou např. lamelové konstrukce, prostorové prutové systémy, žebrové kopule, klenbové a skořepinové konstrukce a dále dřevěné lávky a mosty. Nastuduje rovněž postupy a procedury navrhování reálných nosných konstrukčních prvků a dílců ve smyslu standardizovaných evropských dokumentů. Dílčí problémy výuky předmětu zahrnují otázky materiálových charakteristik, dimenzování spojů, návrh prutů tažených, ohýbaných, kroucených a tlačených. Do obsahu předmětu jsou začleněny též zásady sanace a rekonstrukce dřevěných konstrukcí a příklady realizovaných dřevěných konstrukčních systémů. Všeobecně je obsah předmětu zaměřen na problematiku spolehlivosti a efektivity nosných konstrukcí.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Prerekvizity

Základy vysokoškolské matematiky, fyziky a chemie, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, statika stavebních konstrukcí, pružnost a plasticita, vlastnosti a zkoušení stavebních látek. Mechanika prutů, desek a stěn, numerické metody, počítačová podpora navrhování.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Přehled vývoje, oblasti použití v konstrukcích pozemních staveb a perspektivy rozvoje dřevěných konstrukcí. Sortiment konstrukčních prvků.
2. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití ve stavebních konstrukcích. Materiálové charakteristiky. Faktory ovlivňující mechanické vlastnosti konstrukčního dřeva.
3. Prostorová skladba dřevěných konstrukcí, typy rovinných konstrukcí a příčných vazeb, výztužné systémy.
4. Zásady tvorby výpočtových modelů dřevěných konstrukcí – geometrie konstrukce, spojení nosných prvků, podepření, materiálové a průřezové charakteristiky, zatížení.
5. Mezní stavy dřevěných konstrukcí, zásady navrhování dřevěných konstrukcí.
6. Základní způsoby namáhání prvků a dílců dřevěných konstrukcí – prostý tah, prostý a vzpěrný tlak, prostý ohyb a klopení, prostý smyk, prosté kroucení.
7. Spoje používané v oboru dřevěných konstrukcí a příklady zásadních konstrukčních detailů – tesařské spoje, hřebíkové spoje, svorníkové a kolíkové spoje, spoje se zalisovanými styčníkovými deskami, lepené spoje.
8. Plnostěnné nosníky, rámy a oblouky. Lepené konstrukce. Statické, stabilitní a konstrukční řešení.
9. Příhradové nosníky, rámy a oblouky. Statické, stabilitní a konstrukční řešení. Směrné detaily styčníků.
10. Základní typy prostorových konstrukcí – příhradové kopule, lamelové klenby, dřevěné skořepiny, lomenice a strukturní konstrukce. Použití dřevěných konstrukcí – stožáry, věže, lešení a skruže.
11. Dřevostavby pro obytné, administrativní, zemědělské a další účely.
12. Výroba, montáž, ochrana a údržba dřevěných konstrukcí. Protipožární odolnost.
13. Zásady sanace a rekonstrukce dřevěných konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor