Detail předmětu

Dřevostavby

FAST-BHA029Ak. rok: 2020/2021

Předmětseznámí studenty s komplexní problematikou navrhování dřevostaveb. Probíraná témata zahrnují:
- úvod do problematiky dřevostaveb,
- rámové (skeletové) dřevostavby,
- panelové dřevostavby,
- masivní dřevostavby,
- zvláštní dřevostavby,
- stavební fyzika v dřevostavbách,
- požární bezpečnost dřevostaveb.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Prerekvizity

Základní znalosti o pozemním stavitelství, požární bezpečnosti staveb, stavební tepelné technice a navrhování dřevěných konstrukcí, na úrovni odpovídající dosud absolvovaným předmětům.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Dřevostavby – shrnutí problematiky. Jednopodlažní a vícepodlažní dřevostavby. Vhodné materiály s ohledem na vnitřní prostředí a klimatické podmínky, způsob zabudování a ochrany dřeva.
2. Rámové (skeletové) dřevostavby těžké. Popis systému, navrhování, výhody, nevýhody, řešení typických detailů.
3. Rámové (skeletové) dřevostavby lehké. Popis systému, navrhování, výhody, nevýhody, řešení typických detailů.
4. Dřevostavby ze sendvičových panelů. Popis systému, navrhování, výhody, nevýhody, řešení typických detailů.
5. Dřevostavby z masivních (lepených) prvků. Popis systému, navrhování, výhody, nevýhody, řešení typických detailů.
6. Srubové a roubené dřevostavby. Popis systémů, navrhování, výhody, nevýhody, řešení typických detailů.
7. Speciální dřevostavby: dřevostavby v zátopových oblastech, v seismických oblastech, výškové dřevostavby, atd.
8. Údržba dřevostaveb, opravy a sanace poruch.
9. Stavební fyzika – tepelně-vlhkostní chování dřevostaveb, srovnání dřevostaveb se zděnými budovami.
10. Stavební fyzika – vnitřní prostředí v dřevostavbách.
11. Požární bezpečnost dřevostaveb – obytné budovy.
12. Požární bezpečnost dřevostaveb – výrobní a skladovací objekty.
13. Požární bezpečnost – nebytové nevýrobní budovy (kanceláře, obchody atd.).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor