Detail předmětu

Technologie stavebních procesů

FAST-BWA012Ak. rok: 2020/2021

Obecné základy vědního oboru technologie staveb, analýza a zásady přípravy dílčích stavebních procesů, zásady zpracování projektu procesu. Dílčí stavební procesy spojené s hlavní stavební výrobou pozemních staveb. Zásady vytyčování stavebních objektů, zásady technologických postupů a vazeb při provádění technologických etap zemní práce, hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba a vnější plášť budov. Řešení technologické, prostorové a časové struktury stavebního procesu, sled činností, stavební připravenost pracoviště, výkazy výměr, navrhování stavební mechanizace, pracovních čet, vzájemné návaznosti a požadavky kvalitativní, bezpečnostní i s ohledem na životní prostředí.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Prerekvizity

Základní znalosti konstrukčních zásad a navrhování stavebních objektů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do vědního oboru technologie staveb. Analýza stavebních procesů, projekt procesu.
2. Stavební stroje, koncepce návrhu mechanizace, metody ověření použitelnosti, technické listy strojů
3. Procesy zemních prací. Vytýčení stavby, způsoby a postupy provádění zemních prací.
4. Procesy zakládání staveb. Technologické zásady a postupy provádění základů plošných a hlubinných.
5. Bednění betonových konstrukcí - prvková, systémová a speciální. Zásady návrhu a provádění.
6. Procesy vyztužování železobetonových konstrukcí. Příprava výztuže, technologické linky. Ukládání výztuže.
7. Betonářské procesy. Výroba, doprava, ukládání, zpracování a ošetřování čerstvého betonu.
8. Zdící procesy. Zásady provádění zdiva z cihel, tvárnic a kamene. Technologické a kvalitativní požadavky.
9. Montáž dřevěných konstrukcí a objektů. Provádění krovů klasických a novodobých.
10. Zřizování obvodových a střešních plášťů budov. Zásady a postupy montáže.
11. Provádění skládaných střešních krytin.
12. Provádění klempířských prací včetně plechových krytin. Uchycování a spojování, požadavky na kvalitu.
13. Pracovní a ochranná lešení. Druhy, členění. Pracovní postupy a zásady montáže lešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor