Detail předmětu

Vytápění

FAST-BTA014Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na systémy vytápění budov a navrhování teplovodních tepelných soustav v budovách, s cílem získat schopnost číst výkresy kotelen a strojoven, navrhovat a dimenzovat otopné soustavy a zdroje do 500 kW včetně přípravy teplé vody a umět vypracovat projektovou dokumentaci otopné soustavy.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti o systémech vytápění budov. Po absolvování předmětu bude student schopen navrhovat standardní řešení systému vytápění v návaznosti na dispoziční a konstrukční řešení budovy. Student bude schopen využít těchto znalostí pro komplexní návrh budov.

Prerekvizity

Znalost základních fyzikálních veličin, základní znalosti tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí, základní znalosti stavební fyziky a termomechaniky

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Tepelně vlhkostní mikroklima budov. Způsoby sdílení tepla. Koncepční řešení větrání a vytápění budov.
2. Předběžný a přesný výpočet tepelných ztrát budov.
3. Tepelné soustavy budov a jejich části. Dělení a principy technického řešení teplovodních otopných soustav.
4. Otopné plochy. Konvekční otopná tělesa. Převážně sálavé systémy podlahového a stěnového vytápění.
5. Základní druhy paliv a energií. Zdroje tepla. Kotelny na pevná paliva.
6. Plynové kotelny. Komíny a kouřovody.
7. Příprava teplé vody. Prvky soustav v kotelnách a strojovnách.
8. Zabezpečovací zařízení otopných soustav.
9. Hydraulika a dimenzování soustav ústředního vytápění, regulační armatury, oběhová čerpadla.
10. Centralizované zásobování teplem, předávací stanice.
11. Elektrické přímotopné a akumulační vytápění.
12. Provoz a způsoby regulace tepelných soustav v budovách.
13. Využití obnovitelných a alternativních zdrojů ve vytápění a vliv na klasifikaci budov.

Cíl

Základy vytápění. Tvorba tepelného mikroklimatu budov. Přenos tepla soustavami ústředního vytápěni.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor