Detail předmětu

Business Intelligence v podniku

FP-SbipPAk. rok: 2020/2021

Zajišťuje ústav

Doporučená nebo povinná literatura

Pour, J., Maryška, M,. Pour, J.: Business Intelligence v podnikové praxi, Professional Publishing 2012, 276s. ISBN 978-80-7431-065-2
Munoz Mark, J.: Global Business Intelligence, Taylor & Francis Ltd 2017, 262s. ISBN 9781138203686
Novotný, O., Pour, J., Slánský D.: Business Intelligence, Jak využít bohatství ve vašich datech. Praha: Grada 2005, 256s. ISBN 80-247-1094-3
Barilla, J., Simr, P., Sýkorová, K.: Microsoft Excel 2016 Podrobná uživatelská příručka, Brno, Computer Press 2016, 456s. ISBN 978-80-251-4838-9. ISBN e-knihy: 978-80-251-4850-1
Chmelár, M.: Reporting v Power BI, Power Pivot a jazyk DAX, Smart People, spol. s r.o. 2018, ISBN: 978-80-9773078-0-6

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Principy Business Intelligence (BI) - podstata, hlavní komponenty řešení BI, základní přístupy k řešení BI. (hodinová dotace 2/2)
2. Implementace Business Intelligence - principy datového skladu, dimenzionální modelování, implenetace OLAP databází a kostek, principy dolování dat. (hodinová dotace 2/6)
3. Aplikační oblasti Business Intelligence - hlavní aplikační oblasti použití, uživatelské aplikace. (hodinová dotace 2/8)
4. Ekonomika Business Intelligence - náklady na řešení, efekty a efektivnost řešení, měření a modely řízení hodnoty BI řešení. (hodinová dotace 2/2)
5. Řešení projektů BI - řízení podnikové informatiky, řízení BI, datová kvalita. (hodinová dotace 2/2)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor