Detail předmětu

Biologie člověka

FEKT-MBCLAk. rok: 2020/2021

Předmět prezentuje průřez anatomií a fyziologií člověka, základy mezioborové komunikace inženýra s lékařem, seznámení se základní odbornou terminologií a funkcí jednotlivých systémů a orgánů. Dále je uveden přehled buněčné úrovně živých systémů, přehled složení, stavby a funkce krve, krevního oběhu, dýchání, obranného systému, vylučování, endokrinního systému a nervové soustavy.

Výsledky učení předmětu

Absolvent je schopen:
- Vyjmenovat a definovat základní anatomické pojmy,
- Komunikace se zdravotnickým personálem,
- Popsat obecnou skladbu a funkci buňky,
- Popsat fyziologické principy základních systémů lidského těla,
- Aplikovat tyto principy při interpretaci naměřených signálů a dat,
- Popsat principy vyšetřovacích metod nervového systému a jednotlivých smyslů,
- Popsat a aplikovat model aortálního pružníku.

Prerekvizity

Jsou požadovány obecné znalosti biologie člověka a znalosti základních principů lékařské techniky z oblasti elektrokardiografie, elektroencefalografie, elektromyografie, měření krevního a průtoku.

Doporučená nebo povinná literatura

HONZÍKOVÁ, Nataša. Biologie člověka. Brno: Cerm, 1995.
HONZÍKOVÁ, Nataša a Petr HONZÍK. Biologie člověka - elektronická skripta. FEKT VUT v Brně, 2003.
GANONG, William. Review of Medical Physiology. Prentice Hall International, 2001. ISBN 0838582826.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášk a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává protokol z každého laboratrního cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet z laboratorních cvičení (maximálně 15 bodů), hodnocení laboratorních cvičení (maximálně 25 bodů) a ústní zkouška (maximálně 60 bodů). Zkouška je zaměřena na ověření znalostí ze základní lékařské terminologie a z oblasti skladby a funkce jednotlivých systémů lidského těla.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obecná charakteristika živých systémů.
Buněčná úroveň živých organismů.
Přehled morfologie člověka, anatomická a fyziologická terminologie.
Základní fyziologické funkce.
Fyziologie krve.
Fyziologie krevního oběhu.
Fyziologie dýchání.
Fyziologie trávení a vstřebávání.
Fyziologie přenosu látek a energií.
Fyziologie vylučování.
Endokrinní systém.
Nervová soustava.
Aplikovaná fyziologie.

Cíl

Seznámení s podstatou fyziologických procesů v organismu člověka. Seznámení se základní terminologií. Kurs je určen inženýrům, kteří se specializují na lékařskou přístrojovou technikou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní cvičení jsou povinná a je možné je nahradit po domluvě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor