Detail předmětu

Odborná praxe

FEKT-MXMBAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na získání praktických zkušeností při aplikaci základních poznatků z odborných předmětů studia na klinických pracovištích, ve výzkumných a vývojových ústavech, ve firmách působících v oblasti biomedicínského inženýrství a ekologického inženýrství.
Student si významně prohoubí poznatky z bezpečnosti práce s lékařskými přístroji, seznámí se s podmínkami hygieny práce na klinických pracovištích a funkcí jejich odpadového hospodářství.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen :
- popsat postavení a podmínky práce techniků na klinických pracovištích,
- diskutovat požadavky na absolventy oboru v oblasti výzkumu a vývoje,
- vysvětlit funkci absolventa oboru v oblasti prodeje a servisu lékařských přístrojů,
- popsat práci absolventa oboru ve výrobním podniku lékařských přístrojů.


Prerekvizity

Student, který si zapíše tento předmět by měl být schopen aplikovat základní poznatky z odborných předmětů, měl předchozí zkušenost s manuálními úkony elektrotechnické praxe.
Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Rozman J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství. Academia, Praha, 2006
Kříž M.: Příručka pro zkoušky elektrotechniků. IN-EL, Praha, 2010
Kolektiv : Pracovněprávní předpisy - zaměstnanost. Sagit, 2003
Bronzino J.D. et al.: The Biomedical Engineering Handbbok. Academic Press, San Diego 1988

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je předložení písemného potvrzení o 14 denní nepřetržitě absolvované praxi na klinickém pracovišti, ve výrobním podniku, servisní firmě nebo výzkumném pracovišti univerzity.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na získání praktických zkušeností při aplikaci základních poznatků z odborných předmětů studia na klinických pracovištích, ve výzkumných a vývojových ústavech, ve firmách působících v oblasti biomedicínského inženýrství a ekologického inženýrství.
V rámci odborné praxe si student má významně prohoubit poznatky z bezpečnosti práce s lékařskými přístroji, seznámít se s podmínkami hygieny práce na klinických pracovištích, funkcí jejich odpadového hospodářství, případně poznat principy práce ve výrobních nebo servisních firmách.

Cíl

Cílem předmětu je absolvování odborné praxe na klinických pracovištích, ve výzkumných nebo vývojových ústavech, na univerzitních pracovištích, ve firmách působících v oblasti biomedicínského a ekologického inženýrství v ČR i v zahraničí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Odborná praxe v rozsahu 14 dnů nepřetržité činnosti je povinná. Podmínkou jejího absolvování je časové vymezení mimo řádnou výuku v semestrech 1. nebo 2. ročníku studia.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-BEI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning