Detail předmětu

CISCO akademie 1 - CCNA

FEKT-XCA1Ak. rok: 2020/2021

Je probírán kurz CCNA Introduction to Networks, který se zabývá základy síťové komunikace. Obsahem laboratorních cvičení je plánování a realizace IP sítí menšího rozsahu.

Výsledky učení předmětu

Student by měl být schopen:
- popsat základní prvky síťové komunikace,
- popsat modely ISO/OSI a TCP/IP,
- popsat jednotlivé vrstvy TCP/IP,
- vysvětlit účel a princip komunikačních protokolů,
- popsat technologii Ethernet,
- provést návrh IP adresace,
- popsat činnost směrovače,
- popsat činnost přepínače,
- realizovat síť pomocí směrovačů a přepínačů,
- provést základní zabezpečení síťových prvků.

Prerekvizity

Studenti by měli být schopni pracovat s materiály v anglickém jazyce a mít základní znalosti z oblasti informačních a komunikačních technologií.

Doporučená nebo povinná literatura

Páv, M. a kol. CCNA Exploration – Základy sítí. VOŠ a SPŠE Plzeň, studijní materiál, 2011. (CS)
Páv, M. a kol. CCNA Exploration – Směrování, koncepce, protokoly. VOŠ a SPŠE Plzeň, studijní materiál, 2011. (CS)
Cisco Networking Academy: Introduction to Networks Companion Guide (CCNAv7). Cisco press, USA, 2020, ISBN-13: 978-0-13-663366-2. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Předmět využívá e-learning Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Student je hodnocen pomocí teoretického testu a praktické zkoušky. Podrobné informace o průběhu hodnocení jsou k dispozici v e-learningu předmětu, dokument „Hodnocení předmětu“.

Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu, současné počítačové sítě
2. Základní konfigurace přepínače a koncového zařízení
3. Protokolové sady
4. Fyzická vrstva, číslovací systémy
5. Spojová vrstva, přepínaní na Ethernetu
6. Síťová vrstva, překlad adres
7. Základní konfigurace směrovače, IPv4 adresování
8. IPv6 adresování, ICMP
9. Transportní vrstva
10. Aplikační vrstva
11. Základy bezpečnosti sítí
12. Budování malé sítě
13. Opakování a propojování dílčích témat

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy síťové komunikace. Předmět zahrnuje první kurz Cisco akademie CCNA (Cisco Certified Network Associate) v nejnovější verzi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
    obor H-AEI , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor