Detail předmětu

Pokročilé techniky zpracování signálů

FEKT-MPC-PTZAk. rok: 2020/2021

Předmět uvádí studenty do obecnějšího pohledu na zpracování signálů. Zabývá se 1D a 2D signály, jejich transformacemi (Fourierova, kosinová, vlnková a další), tzv. framy a nejednoznačností reprezentace signálů, dále aproximací signálů, jejich řídkými reprezentacemi a komprimovaným snímáním. Teorie je vždy doprovázena řadou konkrétních příkladů.

Doporučená nebo povinná literatura

JAN, J. Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů. Druhé, upravené a rozšířené vydání. VUTIUM, 2002. ISBN: 80-214-2911-9 (CS)
RAJMIC, P.; DAŇKOVÁ, M. Úvod do řídkých reprezentací signálů a komprimovaného snímání. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. ISBN: 978-80-214-5169- 8. (CS)
DOŇAR, B., ZAPLATÍLEK, K. MATLAB - začínáme se signály. BEN - technická literatura, 2006. ISBN 80-7300-200-0 (CS)
VESELÝ, V.; RAJMIC, P. Funkcionální analýza s aplikacemi ve zpracování signálů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. ISBN: 978-80-214-5186-5. (CS)
CHRISTENSEN, O. Frames and Bases: An Introductory Course. Birkhäuser, 2008. ISBN 978-0-8176-4678-3 (EN)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Prostory signálů (se spojitým a diskrétním časem, s konečnou energií, pásmově omezené)
2. Fourierova transformace, souvislost konvoluce s násobením
3. Kosinová a Hadamardova transformace
4. Dyadická vlnková transformace a princip vícenásobného rozlišení
5. Framy a nejednoznačnost reprezentace signálů
6. Krátkodobá Fourierova transformace a Gaborova transformace, vliv volby okna a dalších parametrů na analýzu a syntézu
7. Banky filtrů a obecná vlnková transformace, vlastnost perfektní rekonstrukce
8. Transformace Constant-Q
9. Reprezentace obrazu, histogram, jeho druhy a jeho interpretace
10. Základy zpracování obrazu
11. Vytvoření dvojrozměrných transformací tenzorovým součinem, výpočet 2D transformací
12. Řídkost a kompresibilita obrazů, komprese JPEG, EZW a JPEG200
13. Řídké a nízkohodnostní reprezentace signálů, komprimované snímání a aplikace

Cíl

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů v oblasti analýzy a zpracování 1D a 2D signálů, ukázat sjednocující pohled na různé typu transformací 1D a 2D signálu a demonstrovat praktické aplikace transformací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-TECH , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor