Detail předmětu

Dějiny hudby 18. a 19. st.

FEKT-MPC-DHUAk. rok: 2020/2021

Vznik klasicismu a jeho charakteristické znaky, vznik sonátové formy, nových orchestrálních a komorních druhů. Haydn, Mozart, Beethoven, čeští skladatelé. Vznik romantismu a jeho charakteristické znaky obecně, romantismus v hudbě, jeho představitelé a nejdůležitější projevy, programní hudba. Novoromantismus, symfonická báseň, hudba na konci 19. století.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vyjmenovat předpoklady vzniku nového slohu,
- popsat sonátovou formu a její využití,
- charakterizovat nové orchestrální a komorní druhy, symfonie, smyčcové kvarteto,
- charakterizovat dílo Haydna, Mozarta, Beethovena a českých skladatelů období klasicismu.

Prerekvizity

Je požadována znalost dějin hudby do 18. st. (hudba starověkých civilizací, jednohlas a vícehlas v evropské hudbě, opera, komorní a orchestrální barokní formy).

Doporučená nebo povinná literatura

ROSEN, Charles. Klasicizmus : Haydn - Mozart - Beethoven. Bratislava : Hudobné centrum, 2005.
KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů : od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha : Supraphon, 1988.
PEČMAN, Rudolf. Sloh a hudba 1600-1900 : problémy, otázky, odpovědi. Brno : Masarykova univerzita , 1996.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky mají charakter výkladu obohaceného hudebními ukázkami (audio i video). Cvičení podporující praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách za aktivní účasti studentů formou studentských referátů. Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšné prokázání znalostí u ústního pohovoru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2. Předpoklady vzniku nového slohu.
3.-4. Společenský život a umělecké snahy, osamostatnění hudby.
5.-6. Sonátová forma a její využití.
7.-8. Nové orchestrální a komorní druhy, symfonie, smyčcové kvarteto.
9.-11. Haydn, Mozart, Beethoven.
12.-13. Čeští skladatelé.
14.-15. Předpoklady vzniku romantismu, jeho charakteristické znaky.
16. Romantismus v hudbě.
17.-18. Romantismus v Německu, jeho představitelé a nejdůležitější projevy,
19. Romantická píseň, programní hudba.
20.-21. Národní hudební kultury,
22. Chopin.
23.-24. Novoromantismus, symfonická báseň a hudební drama.
25.-26. Hudba na sklonku 19. století.

Cíl

Cílem předmětu je seznámení s hlavními proudy evropské hudby v období klasicismu, romantismu a novoromantismu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 7 kreditů, volitelný
    specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 7 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor