Detail předmětu

Televizní technika a multimedia

FEKT-BPC-TVTAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na oblast televizní techniky a multimédií. Obsah předmětu je rozdělen do následujících částí: základní poznatky o světle, základní principy televizního přenosu, snímání obrazu, televizní obrazovky, soustavy barevné televize, televizní přenos zvukových signálů, přenos přídavných informací - teletext, televizní přijímače, digitalizace obrazových signálů, standard DVB, zdrojové kódování (JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 AVC), kanálové kódování (RS kód, konvoluční kódování, interleaving), používané digitální modulace (QPSK, QAM, OFDM), televizní přijímače pro příjem DVB, televize s vysokým rozlišením HDTV, družicový televizní přenos, 3D televize.

Výsledky učení předmětu

Abslolvent předmětu je schopen:
- popsat základní principy televizního přenosu (pozemní, kabelový, družicový),
- vysvětlit postup při digitalizaci obrazových signálů,
- popsat používané metody zdrojového kódování JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 AVC,
- popsat způsoby zabezpečení signálu a používané modulace (QPSK, QAM, OFDM),
- vysvětlit princip televize HDTV,
- vysvětlit principy trojrozměrné televize 3D.

Prerekvizity

Jsou požadovány základní znalosti zpracování digitálních signálů, vyjádření signálů v časové i kmitočtové oblasti, základní vlastnosti elektromagnetického pole a znalosti základních lineárních a nelineárních obvodů.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

LEGÍŇ, M. Televizní technika DVB-T. BEN – technická literatura, Praha, 2006. ISBN 978-8073002046. (CS)
FISCHER, W. Digital Video and Audio Broadcasting Technology. A practical Engineering Guide (Third Edition). Springer, 2010. ISBN 978-3642116117. (EN)
REIMERS, U. DVB. The Family of International Standards for Digital Video Broadcasting (Second Edition). Springer, 2005. ISBN 978-3540435457. (EN)
HANUS, S. Základy televizní techniky I-III. Skripta FEKT VUT v Brně. Brno: MJ Servis, 2009. ISBN 978-80-214-3971-9, 978-80-214-4206-1, 978-80-214-4022-7. (CS)
BEACH, A. Video Compression Handbook (Second edition). Peachpit Press, 2018. ISBN 978-0134866215. (EN)
DHAVAL R. B. et al. Hybrid Video Compression Standard. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology, 1st ed. 2020. ISBN 978-9811502446. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

V průběhu semestru mohou studenti získat celkem 30 bodů za aktivní práci v laboratorních cvičeních. Závěrečná zkouška je hodnocena maximálně 70 body.
Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní poznatky o světle
2. Základy televizního přenosu
3. Snímání obrazu, televizní obrazovky
4. Televizní informační systémy - teletext
5. Systém DVB, zdrojové kódování obrazových signálů JPEG a MPEG-1
6. Zdrojové kódování obrazových signálů MPEG-2, MPEG-4 AVC
7. Zdrojové kódování zvukových signálů MPEG-1, MPEG-2
8. Multiplexování a kanálové kódování, používané digitální modulace QPSK, QAM, OFDM
9. Standardy DVB-T a DVB-T2
10. Televizní přijímače DVB
11. Standardy HDTV a DVB-H
12. Družicový televizní přenos, standardy DVB-S, DVB-S2
13. Televize 3D, novinky a zajímavosti TV techniky

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy televizní techniky a multimédií, zpracováním digitálních signálů při televizním přenosu (pozemním, kabelovém i družicovém), televizí s vysokou rozlišovací schopností HDTV a perspektivní trojrozměrnou televizí 3D.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  specializace AUDB-TECH , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

 • Program BPC-EKT bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning