Detail předmětu

Základy výpočetní techniky - letní

FaVU-ZVT-LAk. rok: 2020/2021

Kurz má seznámit studenty se základy práce s PC tak, aby si byli schopni samostatně vést v elektronické podobě své portfólio ve webové podobě. Kurz by měl pokrýt obecné aspekty práce s počítačem, tedy jednoznačné vymezení datových velikostí, metody posuzování digitálních a digitalizovaných obrázků, jejich použití v praxi.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

- základy práce se skenerem
- ukládání a zálohování dat, kompresní a archivační programy, vypalování záložních dat na CD
- základy práce s tabulkovým procesorem
- základy práce v počítačové síti, sdílení disků, přenos dat po síti

Prerekvizity

Nejsou vyžadovány.

Doporučená nebo povinná literatura

Petr Staníček, CSS Kaskádové styly - Computer Press 2003 (CS)
Dušan Janovský, Jak psát web - http://www.jakpsatweb.cz (CS)
Elisabeth Freeman, Eric Freeman - Head First HTML with CSS & XHTML, O'Reilly 2005 (EN)
World Wide Web Consortium - kompletní reference jazyků X(HTML) - http://www.w3.org (EN)
Bootstrap framework reference - https://getbootstrap.com/docs/ (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Letní semestr je zaměřen na vytváření webových stránek pro potřebu vlastní prezentace na Internetu, základy technologií HTML, CSS, FTP, úvod do JS.

Cíl

Kurz má seznámit studenty se základy práce s PC tak, aby si byli schopni samostatně vést v elektronické podobě své portfolio ve webové podobě tj.: zvládnutí jazyků HTML a CSS, textový editor, jednoduchá práce s obrazem, přesahy k multimédiím.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve cvičeních je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

28 hod., povinná

Vyučující / Lektor