Detail předmětu

Radical imagination

FaVU-RAIMAk. rok: 2020/2021

Předmět Radical Imagination se bude věnovat zkoumání toho, jak dnes různé umělkyně a umělci přistupují k politikám imaginace a otázkám toho, co je radikální či militantní imaginace.
Imaginaci budeme chápat nikoli jako individuální kognitivní kapacitu, ale spíše jako sociologický fenomén. Budeme vycházet z přesvědčení, že většina společenských institucí, jako jsou národnostní státy, manželství aj., jsou z velké části imaginární. Jako jednotlivci a společnost je musíme realizovat ve svých každodenních životech a naplnit je symbolikou, aby nabyly svého významu. Radikální imaginace je pak jakousi hmotou, z níž se všechny tyto instituce, ale i jednotlivci formují a získávají tvar. Radikální imaginace má ovšem zároveň kapacitu tyto instituce negovat, rušit či přetvářet.
Budeme se ptát, nakolik je umění schopno přecházet od upozorňování na mocenskou hru nastoleného systému k aktivnímu zapojení do snahy o uskutečnění nových, rovnějších sociálních pořádků? Jak se dnes umění a umělci staví k palčivým společenským otázkám?
Na základě konkrétních uměleckých projektů zformulují přednášky pracovní teze o tom, co dnes můžeme považovat za radikální strategie v umění, jaké umění se považuje užitečné umění a jakým směrem se ubírá jeho teorie a praxe, a dále to, jakým způsobem se proplétá „militantní imaginace“ umění s konkrétní politickou praxí ve spojení s rezistencí a solidaritou.

Výsledky učení předmětu

Porozumění společenské roli současného umění. Porozumění tomu, jakými způsoby se dnes umění připojuje k různým politickým či společenským hnutím v boji za rovnější sociální pořádky a jak se umění staví k otázkám etiky v rámci reprezentace.

Prerekvizity

Dobrá orientace v aktuální umělecké praxi, znalost anglického jazyka.

Literatura

Povinná:
WRIGHT MILLS, C. The Sociological Imagination. Oxford: Oxford University Press, 2000
BOTTICI CH. Imaginal Politics: Images Beyond Imagination and the Imaginary. New York: Columbia University Press, 2014
TAYLOR, C. The Politics of Recognition. Dostupné na internete: http://elplandehiram.org/documentos/JoustingNYC/Politics_of_Recognition.pdf
QUÍJANO, A. Coloniality and Modernity. In: Cultural Studies Vol. 21
COMBAHEE RIVER COLLECTIVE.The Combahee River Collective Statement. In: SMITH, B. (ed.) Home Girls, A Black Feminist Anthology. New York: Kitchen Table: Women of Color Press, Inc., 1983
TUCK,E. – MORRILL, A. – SUPER FUTURES HAUNT QOLLECTIVE. Before Dispossession, or Surviving It. Liminalities: A Journal of Performance Studies Vol. 12, No. 1, 2016
MOHANTY, C.T. Feminist Encounters: Locating the Politics of Experience. In: Destabilizing Theory: Contemporary Feminist Debates. CA : Stanford University Press, 1992
ZAPATISTA ARMY FOR NATIONAL LIBERATION: The Arts, the Sciences, the Originary Peoples and the Basements of the World. Dostupné na internete: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/03/04/the-arts-the-sciences-the-originary-peoples-and-the-basements-of-the-world/
DEMOS, T.J. Against the Anthropocene: Visual Culture and Environment Today. Berlin: Sternberg Press, 2017
HAIVEN, M. Art After Money Money After Art. London: Pluto Press, 2018
WRIGHT, S. Toward a Lexicon of Usership. The Hague: Deltahage, 2013
VAN DER VELDEN, D. – KRUK, V. Metahaven: Uncorporate Identity. Zurich : Lars Müller Publishers, 2010
FISHER, M. Indirect Action: Some Misgivings about Horizontalism. In: GIELEN, P. (ed.) Institutional Attitudes: Instituting Art in a Flat World . Valiz/Antennae Series, 2013 CAMPUS IN CAMPS. Vision, Responsibility, Citizenship. Dostupné na internete: http://www.campusincamps.ps/
BOLTANSKI, L. – CHIAPELLO, E.. The New Spirit of Capitalism. Dostupné na internete:
SPIVAK, G. C. Can the Subaltern Speak? In: Toward a History of the Vanishing Present. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999
BUIKEMA, R.- VAN DER TUIN, I. Doing Gender in Media, Art and Culture. Oxon: Routledge, 2009
APPADURAI, A. The Offending Part: Sacrifice and Ethnocide in the Era of Globalization. In: The Future as Cultural Fact. New York: Verso, 2013
MORAGA, C. - ANZALDÚA, G. This Bridge Called My Back, Fourth Edition: Writings by Radical Women of Color. Albany : SUNY Press, 2015
RIGOVÁ, E. – LUDLOVÁ, N. ENTER+ Creative Manual for Contemporary Roma Art. Dive Buki, 2017
KEUCHEYAN, R. Nature is a Battlefield. Cambridge : Polity Press, 2016
HOOKS, B. 1990.Postmodern Blackness. In: Postmodern Culture, Vol. 1, č. 1
BIEMANN, U. - TAVARES, P. Forest Law. Michigan: The University of Michigan Press, 2014
LORDE, A. Age, Race, Class and Sex: Women Redefining Difference. In: GUY-SHEFTALL, B. (ed.) Words of Fire: An Anthology of African-American Feminist Thought. New York: The New Press, 1995
INCITE!. The Color of Violence: Introduction. In: The Color of Violence. Cambridge, MA : South End Press, 2006

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kritické čtení vybraných textů doprovázení prezentováním audiovizuálního materiálu a přednáškami.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet udělen na základě docházky a aktivní účasti na seminární části výuky (kontrolovaná docházka ve výši 75 %) a na návrhu uměleckého projektu, který by vycházel z radikální imaginace.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Série přednášek a seminářů se odvine od následujících uměleckých projektů:
1. Núria Güell a Levi Orta (Arte Político Degenerado)
Aaron Koblin a Takashi Kawashima (Ten Thousand Cents)
2. Ursula Biemann a Paulo Tavares (Forest Law)
3. Elizabeth Stephens and Annie Sprinkle (SexEcology)
4. Forensic Architecture (The Grenfell Tower Fire, Killing in Umm al-Hiran)
Lorenzo Pezzani a Charles Heller (Forensic Oceanography)
5. Tabita Rezaire (Exotic Trade)
Annalee Davis (Unearthing Voices)
6. Karrabing Film Collective (Salt)
7. Waguih El laqany (Cinema Everywhere)
Ruangrupa (The Gerobak Bioskop)
8. Nida Sinnokrot a Sahar Qawasmi (Sakiya – Art/Science/Agriculture)
9. Minia Bibiany (Doukou)
10. Brigada Puerta de Tierra
11. The Living and the Dead Ensemble (Ouvertures Monsieur Toussaint)
12. Contrafilé a Campus in Camps (Mujawara/The Tree School)
Sandi Hilal (Al Madhafah /The Living Room)

Cíl

Pochopení společenské a politické role současného umění a umělců a umělkyň.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná docházka - 75%.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor