Detail předmětu

Bakalářská práce

FaVU-BSK-PAk. rok: 2020/2021

Předmět je určen pro studenty bakalářského studia, kteří se soustředí na ateliérovou práci podle zadání praktické části jejich diplomové práce.

Výsledky učení předmětu

Realizace uměleckého díla podle zadání praktické části diplomové práce.

Prerekvizity

Prerekvizitou je rozpracované zadání praktické části diplomové práce.

Literatura

Literatura podle zaměření bakalářské práce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..

Způsob a kritéria hodnocení

Státní závěrečná zkouška

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

Podle specifikace zadání diplomové práce a individuálních potřeb diplomanta.

Cíl

Studenti konzultují a samostatně realizují závěrečnou bakalářskou diplomovou práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Konzultace jsou povinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Státní záv. zk.

130 hod., povinná

Vyučující / Lektor