Detail předmětu

General and Inorganic Chemistry II

FCH-BAT_ACH2Ak. rok: 2020/2021

Úvod do systematické anorganické chemie, původ a distribuce prvků na Zemi, chemická periodicita. Obecná charakteristika kovů, polokovů a nekovů. Vodík a jeho izotopy, hydridy. Vzácné plyny a jejich sloučeniny. Halogeny. Kyslík, ozon. Síra a podskupina selenu. Dusík a fosfor. Uhlík, fullereny. Křemík, silany a siloxany, křemičitany a hlinitokřemičitany. Bor, boridy, borany. Sloučeniny organokovové a komplexní. Alkalické kovy. Beryllium, hořčík a kovy alkalických zemin. Hliník a podskupina galia. Podskupina germania a arsenu. Přechodné kovy. Skupina skandia, lanthanoidy a aktinoidy. Skupina titanu, vanadu, chromu a manganu. Triáda železa. Lehké a těžké platinové kovy. Skupina měďi a zinku. Kovy v biologických systémech.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Základní vědomosti z anorganické chemie potřebné pro pochopení dalších chemických disciplin

Prerekvizity

Znalosti středoškolské chemie

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně, Seminář - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouska je udelena na zaklade prubeznych testu behem semestru a zaverecne pisemne zkousky.

Osnovy výuky

Úvod do systematické anorganické chemie, původ a distribuce prvků na Zemi, chemická periodicita. Obecná charakteristika kovů, polokovů a nekovů. Vodík a jeho izotopy, hydridy. Vzácné plyny a jejich sloučeniny. Halogeny. Kyslík, ozon. Síra a podskupina selenu. Dusík a fosfor. Uhlík, fullereny. Křemík, silany a siloxany, křemičitany a hlinitokřemičitany. Bor, boridy, borany. Sloučeniny organokovové a komplexní. Alkalické kovy. Beryllium, hořčík a kovy alkalických zemin. Hliník a podskupina galia. Podskupina germania a arsenu. Přechodné kovy. Skupina skandia, lanthanoidy a aktinoidy. Skupina titanu, vanadu, chromu a manganu. Triáda železa. Lehké a těžké platinové kovy. Skupina měďi a zinku. Kovy v biologických systémech.

Učební cíle

Seznámit studenty se systematickou anorganickou chemií.
Podat přehled o prvcích a anorganických sloučeninách, jejich fyzikálních a
chemických vlastnostech, výskytu, přípravě (výrobě) a použití.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Ucast na prednasce je nepovinna, ale znalosti jsou kontrolovany prubeznymi testy behem semestru. Kazdy tyden je jeden den vyhrazen konzultacim jak pro studenty studia denniho tak i pro studenty studia kombinovaneho.

Základní literatura

Earnshaw, A., Greenwood, N. N.: Chemistry of the Elements. 2nd Ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1997. 1600 p. ISBN 0080379419. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning