Detail předmětu

Teorie a estetika architektury

FA-TEA-TAk. rok: 2020/2021

Přednášky seznámí studenty s hlavními tendencemi vývoje architektury od přelomu 19. a 20. století až do počátku třetího tisíciletí. Budou vedeny komparativní formou v mezinárodních souvislostech a s důrazem na estetické a filozofické programy jednotlivých hnutí a jejich praktickou aplikaci. Věnovat se budeme i pohledu tvůrčího architekta a procesu realizace od ideové skici až po poslední provedený detail.

Doporučená nebo povinná literatura

Kenneth Frampton – Modern architecture a critical history (EN)
Pechar, Urlich – Programy české architektury (CS)
Šlapeta, Vorlík, Popelová – Stavby století Čech, Moravy a Slezska. Foibos Praha 2018 (CS)
Křížková , Šlapeta, Urlich – Slavné stavby Prahy 6, Baba 1932 (CS)
William Curtis – Modern architecture since 1900 (EN)
Joan Ockmann – Architecture Culture 1943-1968 (EN)
Felix Haas – Architektura XX. století (CS)
Vrabelová, Šlapeta – Brno moderní (CS)
Šlapeta, Zatloukal – Slavné vily Čech, Moravy a Slezska (CS)
Ulrich Conrads – Programs and Manifestoes of 20th Century Architecture (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je veden formou přednášek, předpokládá se samostudium uvedené základní a doporučené literatury.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška, vč. ověření znalostí získaných samostudiem.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsah bloků výuky:
I. Secese a moderna – střední Evropa, Benelux a Francie, kubismus
II. Funkcionalismus, purismus, konstruktivismus, nová věcnost, neoplasticismus a organická architektura
III. Brutalismus a strukturalismus, metabolismus
IV. Současné tendence – postmoderna, high-tech a dekonstruktivismus

Cíl

Schopnost orientace ve vývoji architektury, v hlavních tendencích a jejich protagonistech z hlediska estetiky, filozofie a techniky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor