Detail předmětu

Architektura 20.století 1

FA-ARCAk. rok: 2020/2021

Ve vybraných kapitolách bude vysvětlován vývoj architektury
20.století v Čechách, střední Evropě a ve světě s ohledem na vývoje slohy a tendence a na
vůdčí osobnosti česlé i zahraniční

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Prerekvizity

prezentace powerpoint

Doporučená nebo povinná literatura

Frampton: Modern architecture. Critical History (EN)
William Curtis: Modern Architecture since 1900 (EN)
Šlapeta: Czech Functionalism 1918-1938. AA London 1987 (EN)
Šlapeta: The Brno Functionalists. Helsinky 1983 (EN)
aktuální periodika a literatura, otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Česká architektura secese, kubismu, moderny, funkcionalismu a vývoje po 2.svět.válce
Významné osobnosti středoevropské architektury - Wagner,Loos,Gropius,Scharoun
Werkbund, Bauhaus, stavební výstavy bydlení
Německá architektura po 2.světové válce
Světové osobnosti - Wright, Mies, Johnson , Kahn

Cíl

Vybrané kapitoly architektury 20.století v Čechách, střední Evropě a ve světě

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor