Detail předmětu

Umělecká řemesla

FA-UMR-KAk. rok: 2020/2021

Cílem je studenty dostat co nejblíže k autorům uměleckořemeslných výrobků, tvůrčímu procesu a prostředí, kde se celý děj odehrává. Studenti mají možnost vidět konkrétní jednotlivé výrobní postupy a fáze, od návrhu po konečný produkt. Exkurze s menším počtem studentů (do deseti účastníků) probíhají interaktivní formou. Frekventanti mohou sledovat výklad s názornými ukázkami činnosti, vyzkoušet si je, klást doplňující otázky přímo u výkladu. Získají tak základní přehled o oboru a podklad pro svou seminární práci. Jednotliví studenti nebo určené skupiny zpracují vždy jednu exkurzi zaměřenou na jeden uměleckořemeslný obor. Vzhledem k časovému omezení neprobíhá před exkurzemi metodická příprava, nicméně poznatky získané na místě jsou posléze zapracovány do seminární práce, která bude v závěru výuky prezentována všem zúčastněným frekventantům studijního předmětu.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny technické předměty.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Doporučená nebo povinná literatura

MATOUŠEK, Jiří a Karel POKORNÝ. Mistři uměleckých řemesel. Praha: BB art, 2014. 978-80-7461-457-6. (CS)
PIJOAN, Jose. Dějiny umění /1-12. Praha: Balios, Knižní klub, 1998. (CS)
KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dějin designu. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2009. ISBN: 978-80-86863-28-3. (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

Zpracování seminární práce a její prezentace.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Jednotlivé exkurze budou zaměřeny na následující témata:
Kovářství klasické, kovářství neželezných kovů a pasířství, zvonařství, výroba vitráží, umělecké stolařství, umělecké tesařství, umělecké a užité sklářství, štukatérství, kamenictví, zpracování a užití umělého kamene v architektuře, výroba architektonických modelů atd. Nabídka jednotlivých témat exkurzí se proměňuje v čase a je aktualizována dle nově získávaných kontaktů a možností jednotlivých uměleckých řemeslníků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na exkurzích, zpracování seminární práce a její prezentace.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Exkurze

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor