Detail předmětu

Zahradní architektura

FA-ZAAAk. rok: 2020/2021

Volitelný předmět " Landscape architecture " navazuje na základní urbanistické předměty zabývajícími se funkčně provozními a prostorovými vztahy. V přednáškách jsou studenti seznamováni s vývojem krajiny a zahradního umění a se současným pojetím oboru a jeho vztahem k urbanismu a architektuře. Přednášky i cvičení jsou rovněž zaměřeny na komplexní řešení urbánního prostředí tj. na městský mobiliář, reklamy, vodní prvky a výtvarná díla. Důraz je kladen na použití rostlinného materiálu v urbanistickém návrhu a na zásady a pravidla projektování, zakládání a údržbu zeleně. Studenti jsou na přednáškách a cvičeních seznamováni s nejkvalitnějšími realizacemi městského interiéru, zahradně architektonickými úpravami, rekonstrukcemi zahrad a parků a novými areály.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Doporučená nebo povinná literatura

Jellicoe, Geoffrey Alan and Susan Jellicoe. The landscape of man: shaping the environment from prehistory to the present day. 3. vyd. London: Thames and Hudson, 2000. 408 s. ISBN 0-500-27819-9. (EN)
Holden, Robert. New landscape design today. London: Laurence King Publishing, 2003. 192 s. ISBN 1 85669 290 6. Holden, Robert. New landscape design today. London: Laurence King Publishing, 2003. 192 s. ISBN 1 85669 290 6. (EN)
Lynch, Kevin. Obraz města: The Image of the City. 1. vyd. Praha: Polygon, 2004. 204 s. ISBN 80-7273-094-0. (EN)
Mostaedi, Adrian. Landscape design today. Barcelona: Carles Broto & Josep Maria Minguet, 175 s. ISBN 84-89861-97-8. (EN)
Spens, Michael. Modern landscape. New York: Phaidon Press Limited, 2003. 239 s. ISBN 0 7148 4155 2. (EN)
Gothein, Marie Luise. Geschichte der Gartenkunst, 1. a 2.díl, Jena: Eugen Diederichs, 1926. (DE)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

angličtina

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor