Detail předmětu

Počítačové sítě a IoT

FSI-VPNAk. rok: 2019/2020

Principy, technologie, technické a programové prostředky počítačových sítí. Používání, návrh, instalace a správa počítačových sítí, serverů a služeb.

Výsledky učení předmětu

Samostatné používání síťových služeb, instalace, konfigurace
a správa systémů a služeb počítačových sítí.

Prerekvizity

Kromě základních schopností práce s počítačem (operace s adresáři a soubory apod.) nejsou žádné předběžné znalosti nutné. Výhodou jsou zkušenosti s programováním v jazyce C.

Literatura

Davie, B. - Doolan, P. - Rekhter, Y.: Switching in IP Networks, Morgan Kaufmann Publishers, 1998 (EN)
Jamsa, K. - Lalani, S. - Weakley, S.: Programování na Webu, Unis Publishing, 1996. (CS)
Hunt, C.: Konfigurace a správa sítí TCP/IP, Computer Press, 1997 (CS)
Fourazan, B. A.: Data Communications and Networking, Mc Graw Hill, 2003 (EN)
Ramaswami, R. - Sivarajan, K. N.: Optical Networks, Morgan Kaufmann Publishers, 2002. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, vypracování semestrální práce.
Zkouška: ústní zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit se současnými technickými a programovými prostředky
počítačových sítí, s jejich používáním, instalací, konfigurací
a správou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přítomnost na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná. Výuka probíhá podle rozvrhu. Stanovení formy náhrady zameškaných cvičení je v kompetenci vyučujícícho.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-AIŘ , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-MAI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
    obor M-MET , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. Základy datové komunikace.
2. Rozdělení počítačových sítí. Metalické a optické kabely.
3. Platforma Ethernet.
4. Normalizace sítí, síťový model ISO/OSI.
5. Propojování LAN. Bridge, router.
6. Směrování, směrovací protokoly a algoritmy.
7. TCP/IP - historie, adresace.
8. TCP/IP - datový komunikační model, protokoly a služby.
9. TCP/IP - IPv6.
10. Přepínání, přepínané sítě.
11. Vysokorychlostní sítě - Fast a Gigabit Ethernet, ATM.
12. Bezdrátové sítě.
13. Technologické sítě.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Používání a služby fakultní počítačové sítě a návazných sítí.
2. Tvorba www stránek, jazyk html.
3. Tvorba www stránek, kaskádové styly.
4. Webovské formuláře, dynamické stránky na straně serveru - CGI.
5. Webovské formuláře, dynamické stránky na straně serveru - php.
6. Dynamické www stránky na straně klienta, JavaScript.
7. Tvorba www databázové aplikace.
8. Instalace a konfigurace www serveru.
9. Bridge.
10. Instalace a konfigurace routeru.
11. Systém DNS - konfigurace nameserveru.
12. Tvorba jednoduchého programu pro komunikaci s využitím TCP/IP.
13. Prezentace semestrálních projektů, zápočet.