Detail předmětu

Výpočty a simulace v konstrukci strojů

FSI-GVKAk. rok: 2019/2020

Obsahem kurzu je získání znalostí z oblasti konstruování obráběcích strojů. V rámci kurzu se studenti seznámí ze softwary, které slouží jako podpora při vývoji a konstrukci výrobních strojů.

Výsledky učení předmětu

Absolventi kurzu si osvojí metody konstruování výrobních strojů a jejich konstrukčních uzlů.

Prerekvizity

Předpokládají se základní znalosti z konstrukce obráběcích strojů a dále znalosti z oboru matematiky a fyziky.

Doporučená nebo povinná literatura

Marek J, Novotný L, Smolík J, Blecha P, Březina T, Mrkvica I, Sulitka M, et al. (2010). Konstrukce CNC obráběcích strojů (MM Speciál., p. 420). Praha: MM publishing, s.r. o.
Marek J, Novotný L, Smolík J, Blecha P, Březina T, Mrkvica I, Sulitka M, et al. (2010). Konstrukce CNC obráběcích strojů (MM Speciál., p. 420). Praha: MM publishing, s.r. o.
BRENÍK, P.; PÍČ, J. Obráběcí stroje - konstrukce a výpočty. 2. vyd. Praha: SNTL, 1986. 573 s. ISBN 04-235-86
BRENÍK, P.; PÍČ, J. Obráběcí stroje - konstrukce a výpočty. 2. vyd. Praha: SNTL, 1986. 573 s. ISBN 04-235-86
Weck Manfred, & Brecher Christian. (2006). Werkzeugmaschinen Konstruktion und Berechnung (p. 585). Berlin: Springer-Verlag Berlin.
Weck Manfred, & Brecher Christian. (2006). Werkzeugmaschinen Konstruktion und Berechnung (p. 585). Berlin: Springer-Verlag Berlin.
J. Tlustý, Manufacturing processes and equipment. Prentice-Hall, Inc., 1999, p. 928.
J. Tlustý, Manufacturing processes and equipment. Prentice-Hall, Inc., 1999, p. 928.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení v laboratoří, které jsou zaměřeny na praktické měření a jsou doplněny o výklad základních principů a teorie dané disciplíny. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je vyučován formou cvičení a přednášek. Cvičení je ukončeno zápočtem. K jeho získání je nutná 100% účast od prezentovaný semestrální projekt. Písemná a ústní část zkoušky, kdy celková klasifikace je složena z obou dílčích známek (dle hodnocení ECTS).

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je osvojení si metod konstruování s pomocí CAD softwaru (Inventor, SolidWorks, atd.), výpočetních softwaru (MathCad, MITCALC, atd.) a simulačního softwaru ADAMS.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je kontrolována ve cvičeních z hlediska účasti a aktivity. Předpokládá se 100% účast na cvičeních, v případě nepřítomnosti je student povinen výuku nahradit, způsob náhrady určí vyučující.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program M2V-P magisterský navazující

    obor M-VSY , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy stavby obráběcích strojů
2. Požadavky kladené na obráběcí stroje
3. Vřetena obráběcích strojů
4. Posuvové osy obráběcích strojů
5. Rotační osy obráběcích strojů
6. Základy simulačního modelování
7. Základy práce v ADAMSu
8. Pohonné soustavy ve stavbě obráběcích strojů
9. Návrh kinematiky v ADAMSu
10. Konstrukční materiály ve stavbě obráběcích strojů
11. Tvářecí stroje - přehledy výpočtů
12. Nástrojové soustavy
13. Retrofiting obráběcích strojů

Cvičení s počítačovou podporou

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Počítačová podpora při konstruování
2. Výpočty v SW MITCALC
3. Základní výpočty - volba pohonu
4. Návrh vřetene a jeho uložení
5. Návrh vřeteníku
6. Návrh lineární osy s vedením
7. Základy ADAMS
8. Simulační ověřování pohonů v ADAMS
9. Simulace celého konstrukčního uzlu v ADAMS
10. Zpracování dokumentace navrženého uzlu stroje
11. Základní výpočty z tvářecích strojů I
12. Základní výpočty z tvářecích strojů II
13. Prezentace semestrální práce, zápočet

eLearning