Detail předmětu

Laboratoř oboru II - SCH

FCH-MCO_LAB2_SAk. rok: 2019/2020

Speciální experimentální nebo teoretické metody oboru, dle vybraného tématu diplomové práce. Trénink tvůrčích schopností formou samostatného řešení laboratorního projektu. Vedení laboratorního deníku.

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí metodice samostatné tvůrčí, inženýrské práce, záznamu a zpracování laboratorních výsledků a prohloubí si praktické znalosti ve vybraných laboratorních nebo teoretických technikách dle zvoleného zadání.

Prerekvizity

Chemické a instrumentální analytické metody, teoretické základy fyziky nebo fyzikální chemie.

Doporučená nebo povinná literatura

dle individuálního zadání (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Spec. laboratoř - 6 vyučovacích hodin týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je realizace zadaného projektu a řádné vedení laboratorního deníku. K vedení deníku viz část "Kontrolovaná výuka" a dokumentace k předmětu na e-learningovém portálu. Zápočet uděluje garant předmětu po souhlasu příslušného vedoucího a na základě hodnocení včas odevzdaného (v zápočtovém týdnu) laboratorního deníku. Deník hodnotí garant, kterému se rovněž odevzdává. Při klasifikaci se bude hodnotit právě dodržování zásad vedení laboratorního deníku. Laboratorní deník bude studentům po udělení zápočtu vrácen k dalšímu použití v diplomové práci.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Speciální experimentální nebo teoretické metody oboru, dle vybraného tématu diplomové práce. Trénink tvůrčích schopností formou samostatného řešení laboratorního projektu. Vedení laboratorního deníku.

Cíl

Osvojení technik samostatné a tvůrčí laboratorní práce, experimentálního zpracování zadaného vědecko-technického úkolu, včetně zpracování dat. Správné vedení laboratorního deníku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná účast v laboratoři, řádné vedení laboratorního deníku.

ZÁSADY VEDENÍ LABORATORNÍHO DENÍKU
Záznamy v deníku slouží k archivaci průběhu a výsledků laboratorních činností a v případě budoucí potřeby mají umožnit dohledání detailů pracovního postupu (včetně data) a jeho výstupů nebo komukoli umožnit experimenty zopakovat..
Do deníku se píše chronologicky toto:
" datum zápisu,
" co se dělalo (stručný název činnosti toho dne),
" proč se to dělalo (motivace, důvody, návaznosti, souvislost s nějakým projektem…),
" jak se to dělalo (průběžný a přesný záznam pracovního postupu),
" všechna aktuální data (navážky, koncentrace, teploty, látky včetně čistoty, dodavatele/výrobce a čísla šarže, přístroje …),
" kde jsou data (název datového souboru atp.), pokud jsou výsledkem (daty) výstupy z počítače, prostě jsou výsledná data v elektronické formě,
" další důležitá pozorování (netypické a problematické jevy, zbarvení, sraženina, odlišnosti od obvyklostí,…),
" číslo stránky.
Stručně - zápis má tuto strukturu: kdy-co-proč-jak-s čím-výsledky+pozorování.
Při klasifikaci se bude hodnotit právě dodržování výše uvedených zásad.


Do elektronických souborů s výsledky/daty vždy uvést:
o kdo měřil,
o datum měření,
o název měření,
o stručně podmínky měření, použitý materiál, roztoky...
o odkaz na laboratorní deník (stranu).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_SCH magisterský navazující

    obor NPCO_SCH , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program NKCP_SCH magisterský navazující

    obor NKCO_SCH , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky