Detail předmětu

Fotochemie

FCH-MCO_FCPAk. rok: 2019/2020

Základní principy, struktura elektronových excitovaných stavů, elektronová absorpční spektra, statické a dynamické vlastnosti elektronových excitovaných stavů, Jablonského diagram a přechody mezi elektronovými stavy, kinetika fotofyzikálních a fotochemických procesů. Zdroje fotochemicky aktivního záření. Základní typy fotochemických reakcí, fotokatalytické reakce, klasifikace zobrazovacích systémů, fotochemické zobrazovací systémy (polymerní světlocitlivé vrstvy, světlocitlivé systémy s nízkým zesílením), UV-curing systémy, elektrofotografie, fotodegradace a fotostabilizace polymerních materiálů, environmentální fotochemické procesy a technologie.

Výsledky učení předmětu

Teoretické základy fotochemie a fotofyziky, fotochemické reakce organických, anorganických a makromolekulových sloučenin, polymerní zobrazovací systémy a fotopolymerizující systémy a jejich využití, fotodegradace a fotostabilizace polymerních materiálů, základy fotochemických reakcí v atmosféře.

Prerekvizity

Základy fyziky, fyzikální chemie, organické a anorganické chemie

Doporučená nebo povinná literatura

Lapčík L., Pelikán P., Čeppan M.: Fotochemické procesy. Alfa, Bratislava 1989. (SK)
Šíma J., Čeppan M., Jančovičová V., Prousek J, Velič D.? Fotochémia. Princípy a aplikácie. STU Bratislava, 2011. (SK)
Klán P., Wirz J.: Photochemistry of Organic Compounds. From Concepts to Practice. Wiley 2009 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Výuka je povinná v rozsahu anotace. Požadavky na zkoušku jsou v rozsahu anotace, výsledné hodnocení předmětu na základě písemné zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní principy, struktura elektronových excitovaných stavů, 2. Elektronová absorpční spektra, statické a dynamické vlastnosti elektronových excitovaných stavů, 3. Jablonského diagram a přechody mezi elektronovými stavy, kinetika fotofyzikálních a fotochemických procesů, 4. Základní typy fotochemických reakcí, 5. Klasifikace zobrazovacích systémů, fotochemické zobrazovací systémy (polymerní světlocitlivé vrstvy, světlocitlivé systémy s nízkým zesílením), 6. UV-curing systémy, 7. Elektrofotografie, 8. Fotodegradace a fotostabilizace polymerních materiálů, 9. Environmentální fotochemické procesy a technologie.

Cíl

Poskytnout přehled o koncepcích fotochemie jako vědní disciplíny a jejich aplikačním potenciálu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_SCH magisterský navazující

    obor NPCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program NKCP_SCH magisterský navazující

    obor NKCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning