Detail předmětu

Řešení inovačních zadání

FEKT-DRIZAk. rok: 2019/2020

Témata - osnova výuky:

1. TRIZ - Analýza zájmového objektu: vymezení systému, dekompozice, struktura, funkce, parametry. Diagnóza komponent. Příčinně následkové řetězce nalezených problémů. Tendence zdokonalování techniky získané studiem patentů.
Výsledek analýzy: Správně (stručně a jasně) formulovaná a správná (zacílená) inovační zadání obsahující informace CO (komponenty) a PROČ (argumentace) v objektu zdokonalit - inovovat,

2. TRIZ - Syntéza (řešení) formulovaných inovačních zadání.
Řešení technických rozporů v zadání - invenčními principy.
Řešení fyzikálních rozporů v zadání - separačními postupy.
Řešení konfliktních interakcí látek a polí v zadání - modelovými vzory.
Neuspokojivá funkce komponenty a možnosti jejího založení na jiném funkčním principu.
Zjištěný stav komponenty a její konfrontace s tendencemi zdokonalování techniky.
Studium stavu techniky a patentoprávní ochrana novosti navrhovaného řešení.
Výsledek syntézy: Koncepční řešení inovačních zadání a úloh (rozporů, interakcí, funkcí, komponent).

3. Goldfire Innovator je počítačová podpora metodiky TRIZ. Vede řešitele analýzou, syntézou, evaluací novosti variantních řešení. Vyhledává informace až znalosti, a to sémantickým zpracováním elektronicky dostupných oborových www portálů a četných databází patentů.
Výsledek z Goldfire: Vygenerovaná a zeditovaná zpráva o řešení „mikroprojektu“ doktoranda.

4. PM a inovační projekty. Aplikace ve studiu, v praxi a v grantech.
Plán inovačního projektu: Cíl, účel, výstupy, činnosti, zdroje (čas, náklady, lidé, technika), plán, rizika, kontrola, řízení, prezentace výsledků. Software podpora PM. Certifikační instituce PM.
Výsledek: Znalost, jak sepsat přesvědčivý návrh změny – inovační projekt.

Výsledky učení předmětu

1. Osvojené poznatky základů projektového řízení (PM)
2. Osvojený systémový přístup k zájmovému objektu
3. Osvojené řešitelské instrumentárium z metodiky TRIZ
4. Zvladnutá práce s Goldfire Innovator - soft. podporou metodiky TRIZ

Doporučená nebo povinná literatura

Devojno, I.: Zdokonalování technických systémů metodikou TRIZ (překlad B. Bušov) (CS)
Sekvence v Power Point, e-learning (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Plán (projekt) změny: cíl, účel, výstupy, činnosti, zdroje, kontrola, řízení, prezentace výsledků.
Příprava a informace.
Analýza zdokonalovaného objektu (výrobku nebo procesu): komponenty, struktura, funkce, parametry. Lokalizace problémů k řešení.
Příčinně následkové řetězce. Kontrola správnosti formulace funkcí. Stupně plnění funkcí. Diagnóza nákladovosti, problémovosti a funkčnosti prvků.
Směry inovací. Snižování nákladů. Rozvíjení funkčnosti o doplňkové funkce.
Zákonitosti či tendence zdokonalování technických objektů. Zvyšování konkurenceschopnosti slučováním alternativních systémů.
Výsledek analýzy: Formulace správných (rezonujících s vytyčeným cílem inovace) zadání a správně (konkrétně) formulovaných zadání v podobě CO a PROČ v objektu inovovat.

Syntéza řešení technických problémů. Transformace problému do podoby typových úloh.
Řešení úloh - technických rozporů v technických problémech invenčními principy.
Řešení úloh - fyzikálních rozporů v technických problémech separačními postupy.
Problémové úlohy - modely látek a polí a standardní vzorce potřebné změny vazby.
Technická potřeba (úloha - funkce) a fyzikální, chemické a geometrické efekty pro její realizaci.
Výsledek syntézy: Návrhy (koncepty, ideje) řešení inovačních úloh (rozporů, modelů, funkcí).

Expertní systém Goldfire Innovator, to je počítačová podpora nejen metodiky TRIZ tvůrčího technika.
Verifikace navržených variant řešení v konfrontaci s www stránkami a patentovými databázemi. Sémantická technologie vyhledávání.

Cíl

Transdisciplinární certifikované metodiky TRIZ, PM a pořízené licence Goldfire Innovator na FEKT je žádoucí využít pro posílení jak systémového přístupu k řešeným technických problémům, tak i tvůrčího potenciálu řešitelů inovací, zvýšení adaptability absolventů.

Účel předmětu: Osvojit metodiku TRIZ (Tvorba a Řešení Inovačních až invenčních Zadání) s její sw. podporou Goldfire a porozumět PM (Projektovému řízení).

Cíl předmětu: Využívání TRIZ a PM ve studiu techniky a v inovační praxi firem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Test 1: stručný popis projektu metodou Log Frame
Test 2: analýza zájmového obejktu systémovým přítupem
Test 3: syntéza nalezených inovačních zadání

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BTB-PP doktorský

  obor PP-BTB , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program BTB-PK doktorský

  obor PK-BTB , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-BEB , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-BEB , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor PP-EST , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-EST , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor PK-FEN , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-FEN , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-MVE , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-MVE , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor PP-MET , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-MET , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-SEE , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-SEE , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-TLI , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-TLI , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-TEE , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-TEE , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning