Detail předmětu

Vybrané kapitoly řídicí techniky

FEKT-DAM1Ak. rok: 2019/2020

Některé problémy při návrhu, realizaci a ověřování řídicích algoritmů. Regulátory PID a PSD typu jako základní referenční regulátory. Nastavování a realizace klasických průmyslových regulátorů. Adaptivní, automaticky se nastavující a heuristické regulátory. Adaptivní řídicí algoritmy založené na diskrétní identifikaci. Typické problémy vznikající při adaptivním řízení. Regulátory s principy umělé inteligence. Stavový regulátor, optimální a prediktivní regulátor. Modelování a řízení robotů. Řízení motorů.

Výsledky učení předmětu

Absolvent kurzu by měl být schopen navrhovat, realizovat, seřizovat, porovnávat a vyvíjet nové velmi složité řídicí algoritmy klasického typu i s prvky umělé inteligence.

Prerekvizity

Základy teorie spojitého řízení. Základy teorie diskrétního řízení. Stavová teorie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a samostatné studium. Předmět využívá e-learning (Moodle)

Způsob a kritéria hodnocení

Vypracování 2 - 3 projektů (max 30 bodů). Zkoušku (max 70 bodů) doktoranda vykoná jeho školitel.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Fyzikální podstata řízení
2. Regulátory PID a PSD typu jako základ pro komparativní analýzu
3-4.Alternativní algoritmy diskrétní zpětnovazební regulace(Prof. Vavřín).
5. Specifické problémy adaptivního řízení
6. Stavový regulátor jako základní struktura pro optimální a prediktivní regulátor.
7. Umělá inteligence a její použití v řídicí technice.
8-9. Modelování pohybu a řízení robotů (Prof. Solc).
10. Principy bezsnímačového řízení pohonů s asynchronními a synchronními
motory (Ing. Václavek)
11. Teorie pozorovatelnosti stavu nelineárních dynamických systémů (Ing. Václavek)

Cíl

Kritický praktický pohled a komparativní studie na nejčastěji používané metody návrhu a realizace klasických řídicích algoritmů, moderních řídicích algoritmů a řídicích algoritmů s prvky umělé inteligence.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Po absolvování přednášek kurzu (předpokládáme výuku koncentrovanou do prvních třech týdnů semestru - týdně dva bloky po 6 hodinách) zadá příslušný školitel doktoranda doplňkovou literaturu. Ke konci semestru školitel vyzkouší doktoranda z probrané látky a zadané literatury.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-BEB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-BEB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-EST , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-EST , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-FEN , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-FEN , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-MVE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-MVE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový
  obor PK-MET , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-MET , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-SEE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-SEE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-TLI , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-TLI , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový
  obor PP-TEE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-TEE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor