Detail předmětu

Pokročilé databázové systémy

FIT-PDBAk. rok: 2019/2020

Předmět v širší úrovni přibližuje tyto moderní databázové systémy: objektově-relační databáze, deduktivní databáze, prostorové databáze, temporální databáze, XML databáze, pokročilé relační databáze. Dále jsou diskutovány principy moderních databázových systémů, porozumění databázovému schématu a způsob práce s moderními databázovými systémy. Zmíněny jsou i principy implementace moderních databázových systémů a způsoby zpracování údajů v moderních databázových systémech.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni identifikovat postrelační DB systémy, u vybraných kategorií se budou orientovat v problematice implementace a užití takových systémů.
 • Student se naučí odborné terminologii v českém i anglickém jazyce
 • Student se zdokonalí v řešení malých projektů v malém týmu

Prerekvizity

Základy teorie relačního modelu dat. Formalizace návrhu relační databáze. Organizace dat na interní úrovni. Bezpečnost a integrita dat. Transakce. Konceptuální modelování a návrh relační databáze z konceptuálního modelu. Jazyk SQL.

Způsob a kritéria hodnocení

 • Půlsemestrální zkouška, u které neexistuje náhradní, či opravný termín.
 • Řešení 1 projektu v průběhu semestru a jeho odevzdání ve stanoveném termínu.

Podmínky zápočtu:
Student musí během semestru získat alespoň 50% bodů z možného maxima, tj. 20 bodů ze 40.
Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, či u půlsemestrální zkoušky, zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Učební cíle

Podat širší pohled na postrelační databázové systémy (objektově-relační, prostorové, deduktivní, temporální, XML a multimediální) jak v jejich různorodosti tak v implementačních technikách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Půlsemestrální zkouška - písemně, formou otázek, kde odpovědi se tvoří celou větou, neexistuje náhradní/opravný termín. (20 bodů)
 • Vypracování projektů - 1 projekt (vytvoření programu, dle zadání) s příslušnou dokumentací. (20 bodů)
 • Závěrečná zkouška se skládá z otázek, kde odpovědi se tvoří celou větou. Maximální hodnocení zkoušky je 60 bodů, přičemž pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body, v opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body. Zkouška má jeden řádný a dva opravné termíny. Řádný termín zkoušky bude realizován písemnou formou, opravné termíny budou realizovány formou písemnou nebo kombinovanou (tedy písemně i ústně v jeden den - ráno písemná, odpoledne ústní část). Forma opravných termínů zkoušky bude oznámena vždy po vyhodnocení předchozího termínu zkoušky, přičemž kombinovaná forma zkoušky bude zvolena tehdy, pokud se daného termínu zkoušky bude moci zúčastnit nejvýše 16 studentů.

Doporučená literatura

Lecture materials (slides, scripts, etc.)
Lemahieu, W., Broucke, S., Baesens, B.: Principles of Database Management. Cambridge University Press. 2018, 780 p.
Kim, W. (ed.): Modern Database Systems, ACM Press, 1995, ISBN 0-201-59098-0
Melton, J.: Advanced SQL: 1999 - Understanding Object-Relational and Other Advanced. Morgan Kaufmann, 2002, p. 562, ISBN 1-558-60677-7
Shekhar, S., Chawla, S.: Spatial Databases: A Tour, Prentice Hall, 2002/2003, p. 262, ISBN 0-13-017480-7
Dunckley, L.: Multimedia Databases: An Object-Relational Approach. Pearson Education, 2003, p. 464, ISBN 0-201-78899-3
Gaede, V., Günther, O.: Multidimensional Access Methods, ACM Computing Surveys, Vol. 30, No. 2, 1998, pp. 170-231.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBI , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MIS , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MGM , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MSK , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NISD , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod, definice postrelačních databázových systémů, vymezení pojmů
 2. Objektově-relační databáze, standard SQL/99
 3. Prostorové databáze, úvod, předmět zájmu
 4. Modelování prostorových dat
 5. Dotazování v prostorových databázích
 6. Algoritmy prostorových databází
 7. XML databáze
 8. Temporální databáze, úvod, předmět zájmu
 9. Modelování temporálních dat
 10. Algoritmy temporálních databází
 11. Deduktivní databáze, úvod, předmět zájmu
 12. Modely a implementační techniky v deduktivních databází
 13. Závěr, srovnání, diskuze otevřených otázek, NoSQL

Cvičení odborného základu

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Demonstrační cvičení: úvod do Javy, JDBC a multimediální databáze - úvod do jazyka Java, Java Database Connectivity (JDBC); uložení multimédií v Oracle Multimedia/interMedia, práce s multimédii vč. vyhledávání.
 2. Demonstrační cvičení: prostorové a XML databáze - úvod do prostorových databází a Oracle Locator/Spatial, uložení dat v Oracle Locator/Spatial, indexování, dotazování prostorových dat v Oracle a JDBC; úvod do XML databází, definice XML dat a jejich uložení v Oracle, dotazování XML dat v Oracle a přes JDBC.
 3. Demonstrační cvičení: temporální a deduktivní databáze - úvod do temporálních databází, jazyk (A)TSQL2 a jeho interprety TimeDB2 a TSQL2lib, implementace (A)TSQL2 a problémy v temporálních databázích; úvod do deduktivních databází, databáze XSB, definice a dotazování dat v Datalogu, standardní predikáty.

Cvičení na počítači

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvodní počítačové cvičení a multimediální databáze - úvod do jazyka Java a práce s databázovým systémem Oracle pomocí JDBC; práce s multimediální databází v Oracle Multimedia (připojení před JDBC, vkládání dat do databáze a získání dat z databáze, podobnostní vyhledávání obrazových dat).
 2. Prostorové a XML databáze - tvorba prostorových databází pomocí Oracle Locator/Spatial, uložení prostorových dat a jejich indexování, dotazování nad prostorovými daty; tvorba XML databází v Oracle, dotazování XML dat uložených v Oracle a přes JDBC.
 3. Temporální a deduktivní databáze - úvod do jazyka (A)TSQL2 pro temporální databáze, dotazování nad temporálními daty pomocí (A)TSQL2; úvod do deduktivních databází, definice dat v podobě explicitně a odvoditelně uložených predikátů v databázi XSB, dotazování v deduktivní databázi.
 4. Obhajoba projektu

Projekt

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Vytvoření a demonstrace vlastností databáze v postrelačním databázovém systému (použit prostorový, multimediální, temporální, či deduktivní DBS, nebo jejich kombinaci).