Detail předmětu

Grafická uživatelská rozhraní v Javě

FIT-GJAAk. rok: 2019/2020

Programování mobilních a webových aplikací, Java servlety, Java Server Pages, Java Persistence API, Hibernate, JavaServerFaces, PrimeFaces, Spring, Android, Google Web Toolkit, Vaadin, RESTful Java Services, Java Web Services, Remote Method Invocation, Java Message Services, Java Enterprise, Enterprise Java Beans, Google App Engine, distribuované systémy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí pracovat s moderními technologiemi pro vývoj webových a mobilních aplikací v jazyce Java. Seznámí se s principy vývoje aplikací v těchto prostředích. Získají zkušenosti s vývojem pokročilých systémů s využitím frameworků v jazyce Java.
Studenti se zdokonalí v používání programovacího jazyka Java, v práci v týmech a v přípravě projektové dokumentace.

Prerekvizity

Základní znalost programovacího jazyka Java.

Způsob a kritéria hodnocení

Půlsemestrální test a týmový projekt.
Pro získání bodů ze zkoušky je nutné získat min. 20 bodů, jinak je zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu:
Pro získání zápočtu musí student získat nejméně 10 bodů za projekt.

Učební cíle

Seznámit se s principem vývoje webových a mobilních aplikací v programovacím jazyce Java. Naučit se užívat mobilní, webové a enterprise frameworky v tomto jazyce. Získat schopnost programování pokročilých systémů s využitím moderních Java technologií.

Doporučená literatura

Deitel, H.M., Deitel, P.J.: Java - How to program, ISBN 0-13-632589-0, Prentice Hall, 1997.
Niemeyer, P., Peck, J.: Exploring Java (2nd ed.), ISBN 1-56592-271-9, O'Reilly & Associates, 1997.
Cornell, C., Horstmann, C.: Core Java (2nd ed.), SunSoft Press, Prentice Hall, ISBN 0-13-596891-7, 1997
Flanagan, D.: Programování v jazyce Java (První vydání), ISBN: 80-85896-78-8, Computer Press 1997
Grand, M.: Java Language Reference (2nd ed.), ISBN 1-56592-326-X, O'Reilly & Associates, 1997
Eckel, B.: Myslíme v Jazyku Java, ISBN 80-247-9010-6, Grada 2001
Campione, M., Walrath, K.: Java Tutorial, Addison-Wesley, ISBN 3-8273-1050-4, 1997
Jendrock, E., Cervera-Navarro, R., Evans, I., Haase, K., & Markito, W.: The Java EE 7 Tutorial (Vol. 1), Addison-Wesley Professional, ISBN 978-0321994929, 2014
Gupta, A.: Java EE 7 Essentials: Enterprise Developer Handbook, O'Reilly Media, Inc., ISBN 978-1449370176, 2013
Juneau, J.: Java EE 7 recipes: a problem-solution approach, Apress, ISBN 978-1430244257, 2013
Juneau, J.: JavaServer Faces: Introduction by Example, Apress, ISBN 978-1484208397, 2013
Çalşkan, M., & Varaksin, O.: PrimeFaces cookbook, Packt Publishing Ltd. ISBN 978-1784393427, 2015
Gutierrez, F.: Introducing Spring framework: a primer, Apress, ISBN 978-1430265320, 2014
Walls, C. Spring in Action: Covers Spring 4, Manning Publications, ISBN 978-1617291203, 2014

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod, Java servlety, JavaServerPages.
 2. Testování, Maven a JAX.
 3. RMI a JMS.
 4. EJB a JavaServerFaces.
 5. PrimeFaces.
 6. Spring.
 7. Půlsemestrální zkouška.
 8. Java Persistence API, Hibernate.
 9. Google Web Toolkit.
 10. Vaadin
 11. Základy operačního systému Android.
 12. Distribuované systémy.
 13. Obhajoba projektů.

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Týmový projekt na webovou (a mobilní) aplikaci.