Detail předmětu

Sítě s vícevrstevným přepínáním (SWITCH)

FIT-C2PAk. rok: 2019/2020

Předmět seznamuje studenty s konfigurací přepínačů na vrstvě L2 a L3, vytváření VLAN sítí. Obsahuje konfiguraci STP a RSTP, zabývá se zálohování zařízení a síťových zdrojů. Součástí kurzů je konfigurace přepínačů pro přenos napájení PoE, vytváření bezdrátových VLAN sítí. Předmět obsahuje techniky pro zabezpečení přepínačů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí konfigurovat L2 a L3 přepínače, vytvářet VLAN sítě. Pochopí princip STP a RSTP. Naučí se vytvářet redundantní sítě se zálohování pomocí HSRP a GLBP. Dozví se o přenosu napájení přes Ethernet a konfiguraci přepínačů podporující PoE. Naučí se navrhovat a konfigurovat bezdrátové VLAN sítě. Budou implementovat zabezpečení portů přepínače proti známým útokům. Získané znalosti odpovídají požadavkům certifikační zkoušky Cisco 642-813 SWITCH.

Prerekvizity

Nutnou prerekvizitou pro registraci je úspěšné ukončení kurzu CCNA4 Exploration v Cisco Akademii nebo složení certifikační zkoušky 604-802 CCNA.

Způsob a kritéria hodnocení

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 60 bodů).
 • Zkouška z praktických dovedností (max. 20 bodů).
 • Teoretický písemný test (max. 20 bodů).
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu/předmětu musí student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku na min. 80%.

Podmínky zápočtu:
 • Absolvování všech laboratorních cvičení.
 • Získání minimálně poloviny bodů z každé aktivity.

Učební cíle

Vytváření sítí s vícevrstevným (L2,L3) přepínáním. VLAN sítě. Implementace protokolu STP a RSTP. Zálohování zdrojů HSRP, GLBP. Přenos napájení přes Ethernet (PoE) pro IP telefonii. Vytváření bezdrátových VLAN sítí. Zabezpečení přepínačů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorní cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů.

Doporučená literatura

Lecture notes in English.
Electronic documents at Academy Online Portal.
David Hucaby: CCNP SWITCH 642-813 Official Certification Guide, Cisco Press, 2010.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NNET , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Funkce přepínačů L2 a L3, tabulka TCAM, konfigurace portů.
 2. Virtuální sítě LAN, trunky, protokol VTP. Agregace linek pomocí technologie EtherChannel.
 3. Protokol STP, RSTP, varianty MST a PVSTP+.
 4. Vícevrstevné přepínání, CEF.
 5. Zálohování přepínačů pomocí technologií HSRP a GLBP.
 6. Challenge lab.
 7. IP Telefonie - konfigurace PoE, hlasové VLAN, nastavení kvality služeb pro hlasové přenosy.
 8. Bezdrátové sítě. Konfigurace WLAN kontroleru. 
 9. Přenos hlasu v sítích. Klasifikace provozu IP telefonie.
 10. Zabezpečení přepínačů: 802.1x, DHCP snooping, kontrola ARP.
 11. Zabezpečení VLAN sítí - filtrovací seznamy ACL, privátní VLAN.
 12. Dokončení cvičení a modulových testů.
 13. Praktická zkouška. Závěrečný teoretický test.