Detail předmětu

Směrování v rozsáhlých sítích (ROUTE)

FIT-C1PAk. rok: 2019/2020

Předmět seznamuje studenty praktickým způsobem s problémy směrování ve velkých sítích (ISP, WAN), propojování autonomních systému, redistribuce směrovacích informací. Zabývá se také nasazením protokolu IPv6 v Internetu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Studenti porozumí technikám směrování v rozsáhlých sítích a naučí se je konfigurovat. Naučí se rozlišovat mezi vnitřními (interior) a vnějšími (exterior) směrovacími protokoly a převodem směrovacích informací mezi těmito systémy. Porozumí technologii IPv6 a jejímu použití v praxi. Získané znalosti odpovídají požadavkům certifikační zkoušky Cisco 642-902 ROUTE.
Studenti se naučí konfigurovat a optimalizovat velké sítě, přenášet a filtrovat směrovací informace. Naučí se konfigurovat protokoly EIGRP, OSPF a BGP, včetně jejich vzájemného propojení. Umí nakonfigurovat připojení pobočkové sítě. Umí nastavit internetové spojení pomocí protokolu IPv6, znají protokoly pro směrování IPv6.

Prerekvizity

Nutnou prerekvizitou pro registraci je úspěšné ukončení kurzu CCNA4 Exploration v Cisco Akademii nebo složení certifikační zkoušky 604-802 CCNA.

Způsob a kritéria hodnocení

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 36 bodů).
 • Challenge lab (20 bodů).
 • Zkouška z praktických dovedností (max. 34 bodů).
 • Teoretický písemný test (max. 10 bodů).
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu/předmětu musí student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku na min. 80%.

Podmínky zápočtu:
 • Absolvování všech laboratorních cvičení.
 • Získání minimálně poloviny bodů z každé aktivity.

Učební cíle

Přehled technologií pro směrování ve WAN sítích. Implementace a konfigurace směrovacích protokolů EIGRP, OSPF pro více oblastí, interní a externí BGP. Redistribuce a optimalizace směrování. IPv6. Propojování a směrování pobočkových LAN sítí pomocí širokopásmového připojení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorní cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů.
 • Zameškaná výuka se nenahrazuje.

Doporučená literatura

Wendell Odom: CCNP Route 642-902 Official Certification Guide, Cisco Press, 2010.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do technologií rozlehlých sítí.
 2. Směrování EIGRP, sousedství, topologie, konvergence.
 3. Směrování EGIRP, sumarizace cest, filtrování.
 4. Protokol OSPF pro více oblastí.
 5. Typy LSA pro OSPF, výběr nejlepší cesty, sumarizace, filtrování.
 6. Virtuální linky protokolu OSPF. Směrování u Frame Relay.
 7. Redistribuce dat směrovacích protokolů uvnitř autonomního systému.
 8. Směrovací mapy, distribuční seznamy, směrování podle SLA.
 9. Protokol BGP, externí a interní BGP, filtrování cest.
 10. Atributy cest u BGP, výběr nejlepší cesty.
 11. IPv6, adresování, směrování a redistribuce.
 12. Směrování u pobočkových směrovačů. Tunelové spojení IPsec, PPPoA, GRE.
 13. Praktická zkouška. Závěrečný písemný test.