Detail předmětu

Technologie v buněčném inženýrství

FEKT-MPC-TBIAk. rok: 2020/2021

Předmět „Technologie v buněčném inženýrství“ seznamuje posluchače s metodami, technologiemi a přístrojovým vybavením využívanými v oblastech buněčného a tkáňového inženýrství v laboratořích a ve výzkumu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Prerekvizity

Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Osnovy výuky

1. Kultivace a příprava buněk a tkáně, automatizace procesů v buněčné laboratoři.
2. Mechanické vlastnosti a metody jejich měření u nádorových buněk. Holografická mikroskopie a její uplatnění.
3. Spektroskopické metody v buněčném inženýrství, mikroobjemová spektrofotometrie.
4. Speciální mikroskopické zobrazovací techniky v buněčném inženýrství. Záznamová technika pro mikroskopii.
5. Elektronová mikroskopie v buněčném inřenýrstvíi, korelační mikroskopie, příprava biologických vzorků pro elektronovou mikroskopii.
6. Metody měření elektrické aktivity excitabilní tkáně s využitím mikroelektrodových polí a mikroelektrodových systémů.
7. Technologie pro počítání a třídění buněk, automatizované laboratorní analyzátory pro tkáňové inženýrství.
8. Metody a technologie pro analýzu migrace buněk.
9. Technologie v regenerativní a nádorové medicíně.
10. Technologie a metody používáné v optogenetice.
11. Mikrofluidní systémy a jejich využití v buněčném inženýrství.
12. Metody měření procesů vazby excitace-kontrakce u svalových buněk a tkáně.

Učební cíle

Cílem kursu je zajistit posluchačům znalosti o technologiích a metodách užívaných v laboratořích zaměřených na buněčné a tkáňové inženýrství.

Základní literatura

J.Šimurda: Bioelektrické jevy, elektronická skripta (CS)
Alberts B., Johnson A., Walter P.: Molecular Biology of the Cell. (CS)
José Luis R. Arrondo, Alicia Alonso: Advanced Techniques in Biophysics. (CS)
Bengt Nölting: Methods in Modern Biophysics (CS)
Ankur Singh, Akhilesh K. Gaharwar: Microscale Technologies for Cell Engineering (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program MPC-BIO magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor