Detail předmětu

Programování v .NET a C#

FEKT-XPC-MW5Ak. rok: 2018/2019

Úvod do platformy .NET – práce s pamětí, CLR, typová bezpečnost, assembly, Základy jazyka C# - syntaxe, primitivní datové typy, operátory, namespace,OOP v C# - třída, dědičnost, interface, struktura, modifikátory přístupu, generika, Pokročilé konstrukce v C# - delegáty, eventy, zachytávání vyjímek, lambdy, Base class library - IDisposable, kolekce, IO streamy, LINQ, Návrhové vzory, Desktop GUI - WinForms, WPF, MVVM, UX design, WEB - ASP.NET, MVC, ORM, SOLID - principy, IoC kontejnery, WCF a interoperabilita, Paralelní a asynchronní programovaní - Async await, PLINQ, Parallel task library, Testování v C# - MSTest, nUnit, TDD, UX

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Schopnost navrhovat a implementovat aplikace a distribuované systémy na platformě .NET.

Prerekvizity

Schopnost programování

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do platformy .NET – práce s pamětí, CLR, typová bezpečnost, assembly
2. Základy jazyka C# - syntaxe, primitivní datové typy, operátory, namespace
3. OOP v C# - třída, dědičnost, interface, struktura, modifikátory přístupu, generika
4. Pokročilé konstrukce v C# - delegáty, eventy, zachytávání vyjímek, lambdy
5. Base class library - IDisposable, kolekce, IO streamy, LINQ
6. Návrhové vzory
7. Desktop GUI - WinForms, WPF, MVVM, UX design
8. WEB - ASP.NET, MVC, ORM
9. SOLID - principy, IoC kontejnery
10. WCF a interoperabilita
11. Paralelní a asynchronní programovaní - Async await, PLINQ, Parallel task library
12. Testování v C# - MSTest, nUnit, TDD, UX

Cíl

Získat přehled o technologii .NET a programování v C#.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  • Program BPC-IBE bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor