Detail předmětu

Inteligentní senzory

FIT-SENAk. rok: 2018/2019

Elementární senzory, jejich dělení, typy, parametry. Vodivost, elektronické součástky a výroba senzorů. Způsob měření fyzikálních veličin. Získávání, přenos a zpracování senzorických dat. Definice inteligentních senzorů, jejich princip, příklady použití. Soft-computing a možnosti jeho využití na poli inteligentních senzorů. Senzorové sítě - komunikace, centralizovaný a decentralizovaný systém měřících řetězců, multiagentní systémy. Příklady z praxe a budoucí vývoj - nanosenzory, biosenzory.

Výsledky učení předmětu

Mezi získané vědomosti patří seznámení se s problematikou měření fyzikálních veličin, určení jak jsou fyzikální veličiny převáděny pomocí senzorů do elektrické formy a jak jsou takto získaná data přenášena, zpracovávána a využívána. Vše je zaměřeno na inteligentní senzory, senzorické sítě a inteligentní domy.

Prerekvizity

Vyžadováno platné školení z Vyhlášky č. 50.

Doporučená nebo povinná literatura

Cai, Z.X.: Intelligent Control: Principles, Techniques and Applications, World Scientific, ICIA Vol. 7, 1997, p. 451, ISBN 981-02-2564-4.
Yamasaki, H.: Intelligent Sensors, Elsevier, 1996, p. 298, ISBN 0-444-89515-9.
Martinek, R.: Senzory v průmyslové praxi, BEN - technická literatura, 2004, ISBN 80-7300-114-4
Švec, J.: Příručka automatizační a výpočetní techniky, SNTL, 1975
Fraden, J.: Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications, AIP Press, 2003, ISBN 0387007504
Frank, R.: Understanding Smart Sensors, Artech House Publishers, 2000, ISBN 0890063117
Brignell, J., White, N.: Intelligent Sensor Systems (Sensors), Institute of Physics Publishing, 1994, ISBN 0750302976
Ristic, L.: Sensor Technology and Devices, Artech House Publishers, 1994, ISBN 0890065322

Způsob a kritéria hodnocení

 1. Půlsemestrální písemný test
 2. Účast a aktivní práce v laboratořích + cvičeních
 3. Projekt (minimum jsou 3 body)

Podmínky zápočtu:
Alespoň 15 bodů získaných během semestru. Minimum za projekt jsou 3 body.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit s problematikou měření fyzikálních veličin. Naučit, jak jsou fyzikální veličiny převáděny pomocí senzorů do elektrické formy. Naučit, jak jsou takto získaná data přenášena, zpracovávána a využívána ke konkrétním účelům.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V případě zmeškání HW laboratoří je možné je nahradit do doby než bude laboratoř přichystána na další laboratnorní cvičení. Informujte neprodleně vedoucího laboratoří či garanta kurzu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MSK , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod - senzory, jejich typy, dělení, parametry, co jsou to mikroelektronické a mikroelektromechanické systémy.
 2. Vodivost v různých materiálech a součástky pro výrobu senzorů, stručná informace o výrobě senzorů.
 3. Vybrané druhy měření různých veličin (určení pozice, měření tlaku, průtoku, teploty, optických, elektrických, chemických a magnetických veličin).
 4. Základní principy snímání senzorů (funkční, fyzikální) - jak fungují senzory.
 5. Získávání dat ze senzorů. Principy získávání a přenosu dat (signály a jejich typy, sběrnice).
 6. Zpracování dat. Rozpoznávání vzorů, klasifikace.
 7. Inteligentní senzory I. - Úvod, příklady jednoduchých senzorů.
 8. Inteligentní senzory II. - Komplexní senzory, biometrické senzory (snímače otisků prstů, skenery sítnice, aj.).
 9. Soft-Computing (fuzzy logika, neuronové sítě, agentní systémy), způsob využití v inteligentních senzorech.
 10. Senzorové sítě I. - Centralizovaný a decentralizovaný systém měřících řetězců. Komunikace (IEEE 1415), distribuované systémy.
 11. Senzorové sítě II. - Síť senzorů jako multiagentní systém.
 12. Příklady z praxe, ukázky nasazení konkrétních senzorů.
 13. Budoucnost inteligentních senzorů, trendy (nanosenzory, biosenzory).

Cvičení odborného základu

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Teoretické výpočty - měření, chyby.
 2. Teoretické výpočty - vybrané postupy měření.

Laboratorní cvičení

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Práce s elementárními senzory. Praktické ukázky.
 2. Práce se složitějšími senzory. Praktické ukázky.

Projekt

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Zpracování projektu z vybrané oblasti předmětu.