Detail předmětu

Praktická robotika a počítačové vidění

FEKT-BPRPAk. rok: 2018/2019

Studenti budou v předmětu pracovat na praktických projektech, na kterých si vyzkouší tvorbu mobilního robotu od počátku do konce. Podstatnou součástí výuky bude práce ve specializované laboratoři s příslušným vybavením. Přednášky budou orientovány čistě prakticky, studenti se zde dozvědí jakým způsobem provádět mechanický návrh robotů, vývoj spolehlivé elektroniky i jaké programovací prostředky používat. Předmět bude doplňovat mnohem teoretičtěji zaměřený BROB, jehož absolvování je pro tento předmět výhodou, nikoli však podmínkou.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni navrhnout, zkonstruovat a oživit vlastní mobilní robot.

Prerekvizity

Je požadován aktivní přístup především v praktické části výuky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti v rámci výuky vypracují praktický projekt. Tento projekt budou obhajovat na společné obhajobě, dále odevzdají technickou zprávu o řešení projektu. Projekt bude posouzen a budou za něj přiděleny body.

Osnovy výuky

Základní náplň přednášek se vztahuje k následujícím oblastem:
• základy mechanické konstrukce mobilních robotů
• základy elektronické konstrukce mobilních robotů
• Raspberry Pi 2 – popis, způsob programování, připojení periferií
• komunikace v robotice (sběrnice a rozhraní)
• snímače vnitřního stavu robotu
• snímače vnějšího prostředí
• napájení mobilních robotů
• pohony robotů
• základy počítačového vidění v mobilní robotice
• použití kamery s Raspberry Pi 2
• základní knihovny pro zpracování obrazu
• uživatelská rozhraní pro mobilní roboty – teleprezence, operátorské řízení, plánování misí

Učební cíle

Cílem předmětu je dát studentům možnost pod vedením zkušených pedagogů prakticky vytvořit mobilní robotické systémy. V rámci vývoje robotů si studenti osvojí nejdůležitější oblasti robotiky – mechanický návrh, vývoj elektroniky a programování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičeních může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, obvykle vypracování dílčího úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-AMT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, volitelný oborový