Detail předmětu

Angličtina pro expertní činnost

ÚSI-ESAEXAk. rok: 2018/2019

Obsahem předmětu je výuka slovní zásoby a konverzace na témata v daném oboru.

Garant předmětu

Prerekvizity

Předpokladem studia je znalost anglického jazyka na úrovni B1 (středně pokročilý). Výuka angličtiny na uvedenou úroveň navazuje.

Způsob a kritéria hodnocení

Prezentace tématu souvisejícího s diplomovou prací studenta.
Podmínkou úspěšného absolvování předmětu jsou také aktivní účast ve cvičeních, plnění úkolů zadaných vyučujícím a splněná docházka.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Expertní činnost - slovní zásoba, konverzace na téma činnosti forenzních expertů v ČR
2. Právní pojmy - základní slovní zásoba a ustálená slovní spojení
3. Expertní činnost v dopravě - slovní zásoba, odborné texty ze zahraničních periodik
4. Expertní činnost ve stavebnictví - slovní zásoba, odborné texty ze zahraničních periodik
5. Expertní činnost ve strojírenství - slovní zásoba, odborné texty ze zahraničních periodik
6. Anotace vybraného článku zahraničního periodika
7. Záznamy zahraničních přednášek v technických oborech - poslech
8. Motivační dopis a žádost o zaměstnání v technickém oboru
9. Interpretace vybraného odborného článku studentem, diskuse k tématu
10. Interpretace vybraného odborného článku studentem, diskuse k tématu
11. Příprava prezentace k tématu diplomové práce studenta - obsah a struktura
12. Vlastní krátká prezentace studenta k tématu souvisejícímu s DP
13. Vlastní krátká prezentace studenta k tématu souvisejícímu s DP

Cíl

Cílem výuky předmětu je naučit studenta příslušnou terminologii, využívanou v expertní činnosti v různých oborech a rovněž formou konverzace nacvičit fráze a zaužívaná slovní spojení potřebná pro jednání se zahraničními odborníky v podobných oborech, či pro potřeby publikací v zahraničních časopisech a na mezinárodních konferencích.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  • Program REI_P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor