Detail předmětu

Vady a poruchy staveb

ÚSI-ERVAPAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na přehled vad a poruch staveb a doplnění vzdělání umožňujícího jejich identifikaci a řešení. Příčiny vad, poruch a havárií různých objektů. Možnosti snižování počtů závad. Prodloužení životnosti objektů. Řešení havarijních případů - požáry, výbuchy apod. Soudní spory. Zesilování všech hlavních nosných částí, výpočet, provedení, nejnovější způsoby zvýšení spolehlivosti - lepení ocelovými prvky, lamely CFK, tkaniny, HELIFIX, spínání apod. Úpravy pracovních a dilatačních spár. Vliv agresivního prostředí. Likvidace objektů. Recyklace betonu a zdiva. Odstranění nosných sloupů. Zásahy do nosných prvků panelových objektů. Příklady rekonstrukce základů, stropů, střech, průmyslových, inženýrských a občanských staveb. Zesilování zdiva.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalostí z oblastí, ve kterých je dominantní vliv na kvalitu a trvanlivost nosných konstrukcí staveb (betonových, zděných, resp. smíšených) ve stádiu projektu, provádění i údržby. Dále budou seznámeni s metodami údržby a zesilování nosných konstrukcí.

Prerekvizity

Nejsou vyžadovány

Doporučená nebo povinná literatura

Witzany, J. a kol.: PDR – poruchy, degradace a rekonstrukce, Praha 2010, ISBN: 978-80-01-04488-9 (CS)
Bažant, Z., Klusáček, L.: Statika při rekonstrukcích objektů, Brno 2006, ISBN: 978-80-7204-692-8 (CS)
Drochytka, J., Emmons, P.H., Jeřábek, Z.: Sanace a údržba betonu v ilustracích, Brno 1999, ISBN 80-7204-106-1 (CS)
SANACE, mezinárodní konference Brno, 1996 - 2006 (CS)
REKONSTRUKCE STAVEB, ERA, 2006 (CS)
DAMSTRUC (2005, 2002, 2000) Brazílie, Sborníky mezinárodních konferencí (EN)
Vady a poruchy staveb, Dasshofer Verlag, 2003 - 2006 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou získání zápočtu je účast na cvičeních a úspěšné vypracování 1 testu a samostatné vypracování semestrální práce. Zkouška je písemná i ústní.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vady a poruchy, dělení vad a poruch.
2. Příčiny vad, poruch a havárií různých objektů.
3. Možnosti snižování počtů závad.
4. Prodloužení životnosti objektů. Řešení havarijních případů - požáry, výbuchy apod.
5. Zesilování všech hlavních nosných částí, výpočet, provedení, nejnovější způsoby zvýšení spolehlivosti.
6. Zesilování všech hlavních nosných částí, výpočet, provedení, nejnovější způsoby zvýšení spolehlivosti - pokračování.
7. Zesilování všech hlavních nosných částí, výpočet, provedení, nejnovější způsoby zvýšení spolehlivosti - pokračování.
8. Příklady vad a poruch - jejich náprava.
9. Příklady rekonstrukce základů.
10. Příklady rekonstrukce stropů, střech.
11. Příklady rekonstrukce průmyslových a inženýrských staveb.
12. Příklady rekonstrukce občanských a vodohospodářských staveb.
13. Zesilování zdiva.

Cíl

Studijním cílem je získání znalostí pro zajišťování bezpečného stavu staveb a navrhování opatření vedoucích k odstranění vad a poruch staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program REI_P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRTS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor